PSP-samarbejdet

PSP-samarbejdet er et samarbejde mellem politiet, de sociale myndigheder i kommunerne, regionspsykiatrien i Region Midtjylland samt Kriminalforsorgen.

Samarbejdet er lavet for at hjælpe borgere, som ikke entydigt hører til hos politiet, de sociale myndigheder eller psykiatrien. De er derfor i fare for at ”falde ned mellem flere stole”, og behøver støtte til at få den rigtige hjælp.

Man har derfor skabt et ubureaukratisk samarbejdsforum, hvor man hurtigt og fleksibelt kan koordinere indsatsen i vanskelige konkrete borgersager.

Formålet med samarbejdet er at:

  • sikre socialt udsatte borgere den bedst tænkelige hjælp til behandling af fysiske og psykiske helbredsproblemer samt social støtte
  • forebygge, at socialt udsatte borgere udvikler eller fortsætter en kriminel adfærd
  • nedbryde barrierer mellem de deltagende myndigheder
  • eventuelle problemstillinger løses i PSP-Styregrupperne eller PSP-Operativgrupperne

Det er retsplejelovens paragraf 115, som er grunden til, at det overhovedet kan lade sig gøre at lave et netværk som PSP. Paragraffen giver nemlig de myndigheder, der indgår i PSP-samarbejdet, mulighed for, uden samtykke fra den oplysningerne angår, at videregive relevante personoplysninger.

Pjece om samarbejdet
Retspsykiatrisk netværk har lavet en pjece om PSP-samarbejdet. Pjecen er målrettet medarbejderne i politiet, de sociale myndigheder i kommunerne, regionspsykiatrien i Region Midtjylland samt Kriminalforsorgen. Du kan læse pjecen her.

Sidst opdateret: 14.06.2018