Klagemuligheder

Herunder kan du se dine muligheder for at klage enten over en afgørelse truffet i Socialafdelingen eller over sagsbehandlingen i Socialafdelingen

Klage over afgørelse
Hvis du ikke er tilfreds med en afgørelse truffet i Socialafdelingen, har du mulighed for at indgive en klage senest 4 uger fra du har modtaget afgørelsen.   

Socialafdelingen vil herefter behandle sagen igen, for at se om der er mulighed for at komme frem til en anden afgørelse.

Du har mulighed for at indgive din klage mundtligt til din sagsbehandler i Socialafdelingen eller skriftligt ved at sende klagen til:

Viborg Kommune
Socialafdelingen
Prinsens Alle 5
8800 Viborg
 
Mail: sikkersso-beskaeftigelse@viborg.dk

Såfremt Socialafdelingen fastholder den tidligere trufne afgørelse sendes klagen videre til Ankestyrelsen sammen med alle relevante sagsakter.

Klage over sagsbehandling
Er du utilfreds over den måde din sag er blevet behandlet på, eller andre forhold indenfor Socialafdelingens område, kan du kontakte Socialområdets souschef. 

Rie Andersen
Socialafdelingen
8800 Viborg

Tlf. 30 30 27 84
Mail:
ra1@viborg.dk

 

 

Sidst opdateret: 15.08.2018