Kontakt til Socialafdelingen

Du kan kontakte Socialafdelingen på telefon eller via sikker mail

Kontakt til sagsbehandler
Sagsbehandlerne træffes bedst i tidsrummet mandag til fredag kl. 8.30 - 9.30.
Din sagsbehandler findes ud fra dit cpr-nummer og fagområde - se nedenstående fordeling.

Udenfor sagsbehandlernes træffes bedst tid kan Socialafdelingen træffes på tlf. 30 30 34 28
mandag-fredag fra kl. 10.00-12.00.

 Handicap  Sagsbehandler  Telefonnummer
 Fremskudte sagsbehandlere; bostøtte, aktivitet, beskyttet beskæftigelse og
 aktivitet og samvær (§§ 82, 85, 103 og 104) 
 CPR 01-16 (nye ansøgninger)   Hanne Kriegbaum  51 49 08 57
 CPR 17-31 (nye ansøgninger)  Ann Smidt Moeslund  51 49 08 52
     
 Botilbud    
 CPR 01-06  Monica Porup Rokkjær  51 49 08 59
 CPR 07-10  Mona Madsen  60 92 56 70
 CPR 11-16  Mette Overgaard  23 28 63 05
 CPR 17-20  Jacob Eghart  51 49 08 48
 CPR 21-27  Lone Ebdrup Pedersen  22 20 04 05
 CPR 28-31  Dorthe Sloth Ladefoged  22 43 65 46
 Eksterne sager  Pia Kammersgaard  20 91 04 81
 Eksterne sager  Stine Stausholm  20 56 54 69
     
 BPA (§ 96)    
 BPA  Dorte Salling  23 64 53 78
 BPA, bistands- og plejetillæg  Tone Strøm Nielsen  51 49 08 53
     
 Psykiatri  Sagsbehandler  Telefonnummer
 Fremskudte sagsbehandlere; bostøtte, beskyttet beskæftigelse og
 aktivitet og samvær (§§ 82, 85, 103 og 104)
 CPR 01-10  Andreas Bjerre Reilstad  20 98 41 25
 CPR 11-20  Julie Dall Brønd  61 89 78 76
 CPR 21-31  Kristin Bak Ársældsdóttír  21 13 96 23
     
 Botilbud    
 CPR 01-05  Mette V. Jensen  51 49 08 46 
 CPR 06-11  Melanie Post   61 89 06 62 
 CPR 12-17  Kavitha Mathi  40 68 42 86 
 CPR 18-24  Tine Lodbjerg Nielsen  51 49 08 45
 CPR 25-31  Lasse B. Christensen  61 89 06 32
     
 Udsatte  Sagsbehandler  Telefonnummer
 CPR 01-05  Mette V. Jensen  51 49 08 46
 CPR 06-11  Melanie Post  61 89 06 62
 CPR 12-17  Kavitha Mathi  40 68 42 86
 CPR 18-24  Tine Lodbjerg Nielsen  51 49 08 45
 CPR 25-31  Lasse B. Christensen  61 89 06 32
     

Merudgiftsydelse (§ 100)
Al henvendelse vedr. nye ansøgninger skal rettes til merudgifter@viborg.dk
Send sikkert via Borger.dk eller e-boks.

E-mail
Socialafdelingen har følgende sikre mail-adresse: sikkersso-beskaeftigelse@viborg.dk

Der er tilknyttet en konkret sagsbehandler til botilbuddene i Viborg Kommune
Konkret sagsbehandler kan oplyses ved henvendelse på mail: socialafdelingen@viborg.dk

 

Alt om digital post

Sidst opdateret: 07.05.2020