Kontakt til Socialafdelingen

Du kan kontakte Socialafdelingen på telefon eller via sikker mail

Kontakt til sagsbehandler
Sagsbehandlerne træffes bedst i tidsrummet mandag til fredag kl. 8.30 - 9.30.
Din sagsbehandler findes ud fra dit cpr-nummer og fagområde - se nedenstående fordeling.

Udenfor sagsbehandlernes træffes bedst tid kan Socialafdelingen træffes på tlf. 30 30 34 28
mandag-fredag fra kl. 10.00-12.00.

 Handicap  Sagsbehandler  Telefonnummer
 CPR 01-06  Monica Porup Rokkjær  51 49 08 59
 CPR 09-16  Mona Madsen   60 92 56 70

 CPR 18-24

 Jacob Eghart  51 49 08 48
 CPR 25-30  Lone Ebdrup Pedersen  22 20 04 05
 CPR 07-08+17+31  Dorthe Sloth Ladefoged  22 43 65 46 
   Dorthe træffes ikke om fredagen  
   Pia Kammersgaard
 20 91 04 81
 
 Stine Stausholm 
 20 56 54 69
   Mette Overgaard (orlov)
 
     
 Psykiatri og udsatte    
 CPR 01-05  Mette V. Jensen  51 49 08 46 
 CPR 06-11  Melanie Post   61 89 06 62 
 CPR 12-17  Kavitha Mathi  40 68 42 86 
 CPR 18-24  Tine Lodbjerg Nielsen  51 49 08 45
 CPR 25-31  Lasse B. Christensen  61 89 06 32
     

 Specialteamet - BPA (§ 96) og Merudgiftsydelse (§ 100)

 BPA  Jacob Eghart  51 49 08 48
 CPR 16-31 (§100, BPA, bistands- og plejetillæg)  Tone Strøm Nielsen  51 49 08 53
 CPR 01-05 (§100)  Mona Madsen  60 92 56 70
 CPR 06-10 (§100)  Monica Porup Rokkjær  51 49 08 59
 CPR 11-15 (§100)  Dorthe Sloth Ladefoged  22 43 65 46 
     
 Fremskudte sagsbehandlere - § 82 og § 85 støtte
 (handicap cpr. nr. 01-16)  Hanne Kriegbaum  51 49 08 57
 (handicap cpr. nr. 17-31)   Ann Smidt Moeslund  51 49 08 52
 (psykiatri cpr. nr. 01-10)  Andreas Bjerre Reilstad  20 98 41 25
 (psykiatri cpr. nr. 11-20)  Julie Dall Brønd  61 89 78 76
 (psykiatri cpr. nr. 21-31)  Kristin Bak Ársældsdóttír  21 13 96 23
     
 Nye ansøgninger § 82 og § 85 støtte, psykiatri
 CPR 01-10  Andreas Bjerre Reilstad  20 98 41 25
 CPR 11-20  Julie Dall Brønd  61 89 78 76
 CPR 21-31  Kristin Bak Ársældsdóttír  21 13 96 23
     

E-mail
Socialafdelingen har følgende sikre mail-adresse: sikkersso-beskaeftigelse@viborg.dk

Der er tilknyttet en konkret sagsbehandler til botilbuddene i Viborg Kommune
Konkret sagsbehandler kan oplyses ved henvendelse på mail: socialafdelingen@viborg.dk

 

Alt om digital post

Sidst opdateret: 19.02.2020