Kontakt til Socialafdelingen

Du kan kontakte Socialafdelingen på telefon eller via sikker mail

Kontakt til sagsbehandler
Sagsbehandlerne træffes bedst i tidsrummet mandag til fredag kl. 8.30 - 9.30.
Din sagsbehandler findes ud fra dit cpr-nummer og fagområde - se nedenstående fordeling.

Udenfor sagsbehandlernes træffes bedst tid kan Socialafdelingen træffes på tlf. 30 30 34 28
mandag-fredag fra kl. 10.00-12.00.

 Handicap  Sagsbehandler  Telefonnummer
 CPR 01-06  Mette Overgaard  51 49 08 59
 CPR 09-16  Mona Madsen   60 92 56 70

 CPR 18-24

 Jacob Eghart  51 49 08 48
 CPR 25-30  Lone Ebdrup Pedersen  22 20 04 05
 CPR 07-08+17+31  Dorthe Sloth Ladefoged  22 43 65 46 
   Dorthe træffes ikke om fredagen  
   Stine Stausholm (orlov)  
   Pia Kammersgaard  20 91 04 81
     
 Psykiatri og udsatte    
 CPR 01-05  Mette V. Jensen  51 49 08 46 
 CPR 06-11  Melanie Post   61 89 06 62 
 CPR 12-17  Kavitha Mathi  40 68 42 86 
 CPR 18-24  Tine Lodbjerg Nielsen  51 49 08 45
 CPR 25-31  Lasse B. Christensen  61 89 06 32
     

 Specialteamet - BPA (§ 96), Ledsagerordning (§ 97) og Merudgiftsydelse (§ 100)

 CPR 11-20  Joan Bering Elkær   51 49 08 97
 CPR 01-10  Kirsten R. Thomsen  23 64 53 78
 CPR 21-31  Tone Strøm Nielsen  51 49 08 53
 Hjerneskadesager  Joan Bering Elkær og Kirsten R. Thomsen  
 Bistands- og plejetillæg  Tone Strøm Nielsen  
     
 Fremskudte sagsbehandlere - § 82 og § 85 støtte
 (handicap cpr. nr. 01-16)  Hanne Kriegbaum  51 49 08 57
 (handicap cpr. nr. 17-31)  Ann Smidt Moeslund  51 49 08 52
 (psykiatri cpr. nr. 01-10)  Tina Marie Jensen  20 98 41 25
 (psykiatri cpr. nr. 11-20)  Julie Dall Brønd  61 89 78 76
 (psykiatri cpr. nr. 21-31)  Rie Larsen  41 71 91 61
 Nye ansøgninger til §82 og §85 støtte under psykiatri sendes til sikkersso-beskaeftigelse@viborg.dk
     

E-mail
Socialafdelingen har følgende sikre mail-adresse: sikkersso-beskaeftigelse@viborg.dk

Ved henvendelse om merudgiftsydelse (§ 100) skal der sendes mail til den konkrete sagsbehandler.

Der er tilknyttet en konkret sagsbehandler til botilbuddene i Viborg Kommune
Konkret sagsbehandler kan oplyses ved henvendelse på mail: socialafdelingen@viborg.dk

 

Alt om digital post

Sidst opdateret: 26.02.2019