Information og vejledning

Socialafdelingen er indgangen til Viborg Kommunes ydelser for borgere med særlige behov over 18 år.

Har du en fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse er det sagsbehandlerne i Socialafdelingen du skal henvende dig til for råd og vejledning. Det er også her du skal henvende dig hvis du vil søge om støtte til merudgifter.

Har du brug for hjælp og ydelser vurderer vi dit behov, ud fra en række forskellige forhold, der gør sig gældende for netop dig.

Derfor tager vi en snak med dig, dine pårørende og andre samarbejdspartnere, for at kunne lave en individuel vurdering af netop dit behov for hjælp.

Visitationen til ydelser sker som udgangspunkt ved hjælp af ressourcetildelingsmodellen.

Læs mere om ressourcetildelingsmodellen her:
- Beskrivelse af tildelingsniveauer (pdf)

Bisidder

  • bisidder 160x90

    Når du skal til møde med en sagsbehandler i kommunen har du ret til at have en bisidder eller partsrepræsentant med. Læs mere her

Sidst opdateret: 22.10.2018