Tilsyn på social-, sundheds- og ældreområdet

Tilbud og institutioner på social-, sundheds- og ældreområdet er underlagt forskellige lovpligtige tilsyn.
I Viborg Kommune varetages alle tilsynene af en ekstern part.

Du kan læse mere om de forskellige tilsyn her:

Tilsynsrapporter 

Tilsynsrapporter for de enkelte tilbud er tilgængelige på tilbuddets hjemmeside:

Sidst opdateret: 12.08.2020