Viborg Ældreråd

Viborg Ældreråd

Viborg Ældreråd har til formål at:

  • Rådgive Byrådet i ældrepolitiske spørgsmål, og fungere som kontaktorgan mellem borgerne og byrådet ved tilrettelæggelse af Byrådets ældrepolitik.
  • Medvirke til debat om emner, der vedrører kommunens ældre.
  • Samarbejde med kommunen om ældrepolitik.
  • Drøfte og fremsætte spørgsmål, ideer og forslag, som Ældrerådet mener har betydning for personer på 60 år og derover. Det forudsættes at Ældrerådet videregiver ideer og forslag om ældre til Byrådet.

Ældrerådet har en rådgivende funktion i forbindelse med udformning og tilrettelæggelse af kommunens politik på ældreområdet.

Film om Ældrerådets arbejde i Viborg.

Nyheder

Se flere nyheder
Sidst opdateret: 13.03.2019