Viborg Ældreråd

Viborg Ældreråd

Viborg Ældreråd rådgiver byrådet i ældrepolitiske spørgsmål, og fungerer som kontaktorgan mellem borgerne og byrådet ved tilrettelæggelse af Viborg Kommunes ældrepolitik.

Derudover har Ældrerådet til formål at:

  • Medvirke til debat om emner, der vedrører kommunens ældre
  • Samarbejde med kommunen om ældrepolitik
  • Drøfte og fremsætte spørgsmål, ideer og forslag, som har betydning for personer på 60+ år

Film om Ældrerådets arbejde i Viborg.

Nyheder

Se flere nyheder
Sidst opdateret: 20.08.2020