Senior og værdighedspolitik

”Et værdigt seniorliv – Viborg Kommunes senior- og værdighedspolitik”

Senior- og Værdighedspolitikken synliggør Viborg Kommunes prioriteringer på ældreområdet i de kommende år og beskriver hvordan kommunen vil arbejde med at sikre, at borgerne oplever, at kommunen tilbyder en værdig pleje og omsorg tilpasset den enkeltes behov.

Politikken er udarbejdet på baggrund af en længere proces, hvor en række interessenter på ældreområdet har været inddraget og hørt. Bl.a. har Viborg Kommunes Ældreråd og Handicapråd deltaget i den arbejdsgruppe, der har udarbejdet politikken.

Visionen for politikken lyder:

Viborg Kommune – gode og værdige seniorliv

  • Samarbejde om et meningsfuldt seniorliv
  • Aktivt medborgerskab og sund livsførelse
  • Trivsel og tryghed, hvis behovet for hjælp opstår

Ældre- og Sundhedsudvalget vil i de kommende år arbejde med implementering af politikken.

Se senior- og værdighedspolitikken her

Redegørelse for Viborg Kommunes andel af værdighedsmilliarden 2016

Redegørelse for Viborg Kommunes andel af værdighedsmilliarden 2017

Redegørelse for anvendelsen af midlerne en værdig ældrepleje 2018

Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og bedre bemanding 2019 

Sidst opdateret: 07.03.2019