Udvidet helbredstillæg

Der kan ydes udvidet helbredstillæg til fodpleje, briller og tandproteser.

Udvidet helbredstillæg kan ydes til folkepensionister og førtidspensionister, hvor førtidspension er tilkendt før 1. januar 2003.

Betingelser for udvidet helbredstillæg:

  • At modtageren bor eller opholder sig i Danmark
  • At egen og eventuelle ægtefælle/samlevers likvide formue er under 86.000 kr. (2018 sats)
  • At den personlige tillægsprocent er mellem 1 og 100
  • At der søges inden behandlingen foretages

Der er indgået prisaftaler med følgende leverandør:

Fodpleje: Tåspidsen, Storegade 26, 8850 Bjerringbro. 

Briller: Louis Nielsen, Sct. Mathias Gade 17, 8800 Viborg.

Tandprotese: Tandtekniker Flemming Finøen, Lille Sankt Pedersstræde 19, 8800 Viborg.

Selvom Viborg Kommune har indgået prisaftaler med leverandørerne er der fri adgang til at vælge leverandør.

Tilskuddet vil dog altid blive beregnet ud fra den pris, som der er indgået prisaftale om.

 

Sidst opdateret: 28.11.2018