Helbredstillæg

Der kan ydes helbredstillæg til medicin, almindelig tandbehandling, fodbehandling i forbindelse med diabetes, psykolog, kiropraktor og fysioterapi.

Helbredstillæg kan ydes til folkepensionister og førtidspensionister, hvor førtidspension er tilkendt før 1. januar 2003.

Betingelser for at få helbredstillæg:

  • At modtageren bor eller opholder sig i Danmark
  • At egen og eventuelle ægtefælle/samlevers likvide formue er under 87.900 kr. (2019 sats)
  • At den personlige tillægsprocent er mellem 1 og 100
  • At der søges inden behandlingen foretages

Når du har fået bevilget helbredstillæg får du et helbredskort. 

Tilskuddet kan gives såfremt der gives tilskud fra regionen.

Du får tilskuddet ved at indsende kvitteringen pr. post eller digitalt.

Sådan indsender du kvitteringer digitalt

1. Du scanner kvitteringen ind på din PC eller tager et billede af kvitteringen med din smartphone og sender billedet til din egen e-mail-adresse. (gem billedet på din pc) Du kan også vedhæfte billedet, hvis du har adgang til din digital post fra din smartphone.

2. Du åbner din digital post eller e-boks

3. Klik på ny besked og find Viborg Kommune og herefter Borgerservice under modtager

4. Skriv i emnefeltet "kvittering for behandling" og skriv i tekstfeltet, hvad det drejer sig om.

5. vedhæft filen med kvitteringen eller vedhæft billedet

6. klik på send

Sådan søger du helbredstillæg

Klik på linket "Læs om helbredstillæg" i boksen "Nyttige links"

Spørgsmål til formue eller tillægsprocent 

Hvis du har spørgsmål til din likvide formue, eller beregningen af din tillægsprocent skal du kontakte Udbetaling Danmark på
tlf. 70 12 80 61.

Sidst opdateret: 02.04.2019