Førtidspension

Kommunen kan tilkende dig førtidspension, hvis du er mellem 18 og 65 år og din arbejdsevne er nedsat i en sådan grad, at du er ude af stand til at forsørge dig selv.

Hvem kan få førtidspension?

Førtidspension kan gives til personer, der af fysiske, psykiske eller sociale grunde ikke kan arbejde og dermed forsørge sig selv.

Viborg Kommune vurderer din arbejdsevne baseret på helbredsmæssige, arbejdsmæssige og sociale forhold. Kommunen træffer afgørelse om førtidspension, når det er dokumenteret, at din arbejdsevne ikke kan forbedres gennem aktivering, revalidering eller anden behandling, og du dermed ikke kan varetage et job på almindelige vilkår eller et fleksjob.

Desuden skal du opfylde nogle generelle betingelser for at få pension i Danmark.

Du kan læse om de generelle betingelser for pension på borger.dk.

Udbetaling Danmark udbetaler førtidspension

Det er kommunen, der tilkender førtidspension. Dvs. det er kommunen, der vurderer, om du opfylder betingelserne for at få førtidspension. Det er Udbetaling Danmark, der beregner og udbetaler din førtidspension, når du har fået den tilkendt. Du skal derfor kontakte Udbetaling Danmark, hvis du har spørgsmål om beregning og udbetaling af førtidspension.

Udbetaling Danmark kan kontaktes på tlf. nr. 70 12 80 61.

Oplysningspligt til Udbetaling Danmark

Modtager du førtidspension, skal du give Udbetaling Danmark oplysninger om ændringer, der kan have betydning for din pension.

Du skal for eksempel give besked til Udbetaling Danmark, hvis du flytter til udlandet, din indtægt ændrer sig, eller hvis du rejser så meget, at det kan påvirke din pension.

Skift af førtidspension fra gamle til nye regler

Får du førtidspension efter de gamle regler fra før 2003 har du nu mulighed for at skifte til de nye regler. Du kan her læse en pjece (pdf) omkring skift af førtidspension.

Sådan søger du førtidspension

Du skal henvende dig i Jobcenter Viborg for at få nærmere oplysninger om betingelserne for førtidspension.

Sidst opdateret: 23.07.2018