Pension og økonomi

Billede af kaffepause i Kongenshus Hede

Er du pensionist og økonomisk vanskeligt stillet?

Du kan søge kommunen om hjælp, hvis du er folkepensionist eller førtidspensionist og dine økonomiske forhold er særligt vanskelige.

Det er vigtigt, at du søger inden du har udgiften.

Personligt tillæg (folkepensionist eller tilkendt førtidspension før 1. januar 2003):

Ud over tilskud til f.eks. helbredstillæg og udvidet helbredstillæg, som udbetales efter faste regler, har du mulighed for at søge om et individuelt personligt tillæg til en konkret udgift. Kommunen afgør i hvert enkelt tilfælde, om udgiften er rimelig og nødvendig og om du ved at tilrettelægge din økonomi selv burde være i stand til at afholde udgiften.

Når du søger om personligt tillæg skal alle dine indtægter og udgifter dokumenteres. Se tjekliste for hvad du skal vedlægge ansøgningen. Den udgift du søger om personligt tillæg til skal også dokumenteres.

Du kan få et skema til ansøgning om personligt tillæg ved at henvende dig i Borgerservice i Viborg eller Bjerringbro.

Enkeltydelse (Tilkendt førtidspension efter 1. januar 2003, har foretaget omvalg af førtidspension eller ikke pensionist):

Du kan søge kommunen om hjælp til enkeltudgifter, sygebehandling, medicin, tandbehandling m.m. der er rimeligt begrundede og som du ikke kan betale eller dække på anden måde. Kommunen foretager en individuel vurdering af netop din situation og behov.

Når du søger om enkeltydelse skal alle dine indtægter og udgifter dokumenteres. Se tjekliste for hvad du skal vedlægge ansøgningen. Den udgift du søger om enkeltydelse til skal også dokumenteres.

 

 

Sidst opdateret: 29.04.2019