Kørsel til speciallæge

Du kan som pensionist få refunderet udgifter til billigst forsvarlige transportmiddel, hvis udgiften til og fra speciallæge overstiger 25 kr.

Ikke pensionist?

Der kan ydes godtgørelse til speciallæge. Der skal minimum være 50 km. mellem bopæl og speciallægen og udgiften til billigst forsvarlig transport middel, skal overstige 60 kr.

For alle:

Det gælder for alle, at der kun ydes godtgørelse til nærmeste speciallæge. Er den nærmeste speciallæge forhindret i at yde lægehjælp, kan der ydes godtgørelse til den næste nærmeste, der ikke er forhindret.

Søger du behandling hos speciallæge, der ikke er den nærmeste, ydes der kun godtgørelse svarende til afstanden til nærmeste speciallæge.

Der ydes kun godtgørelse svarende til udgiften til billigst forsvarlig transport middel.

Der ydes ikke godtgørelse ved kørsel til:

Tandlæge
Kiropraktor
Fysioterapeuter
Psykolog
Fodterapeuter

Hvad skal jeg gøre for at få kørslen refunderet?

Du skal dokumentere, at du har været ved speciallægen den pågældende dag. Husk at bede sekretæren hos speciallægen om dokumentation.

  • Send kvittering for din udgift - f.eks. busbillet, kvittering for flextur eller taxi-kvittering
  • Bed din læge/lægesekretær om at stemple og skrive bag på én af de to kørselskvitteringer.
  • Skriv dit cpr. nr. og telefonnummer på alle kvitteringer

Kvitteringerne sendes eller indleveres til:

Borgerservice
Prinsens Alle 5
8800 Viborg.

Du får pengene på din nem-konto hurtigst muligt inden for 4 uger.

Kørsel til sygehus:

Kørsel til behandling/undersøgelse på sygehuset bestilles gennem Region Midts kørselskontor på
tlf. 7023 6248.

Sidst opdateret: 13.07.2016