Kørsel til læge

Hvis du ikke kan transportere dig selv, kan du få dækket udgifter til kørsel til læge. Du skal selv bestille kørsel til læge.

For at få refunderet kørsel til læge skal du være pensionist. Turen skal koste mere end 25 kr.

Du skal være opmærksom på, at du skal anvende det billigste forsvarlige transportmiddel.

Har du et væsentligt gangbesvær eller anden sygdom, som gør det umuligt for dig at køre eller benytte dig af et offentligt transportmiddel, kan du benytte en taxa.

Der ydes ikke godtgørelse ved kørsel til:

  • Tandlæge
  • Kiropraktor
  • Fysioterapeuter
  • Psykolog
  • Fodterapeuter

Har du spørgsmål til takster og betaling for kørslen?
Du skal kontakte Midttrafik på tlf. 8740 8300, hvis du har spørgsmål til betaling for kørslen.

Hvad skal jeg gøre for at få kørslen refunderet?

  • Sende kvittering for din udgift - f.eks. busbillet, kvittering for flextur eller taxi-kvittering
  • Skrive dit cpr-nr. og telefonnummer på alle kvitteringer

Kvitteringerne sendes eller indleveres til:
Borgerservice
Prinsens Alle 5
8800 Viborg.

Du får pengene på din nem-konto hurtigst muligt inden for 4 uger.

Hjemmeboende borgere
Hjemmeboende borgere, der er i kontakt med Viborg Kommunes hjemmepleje, har mulighed for at aflevere kvitteringer til det personale, som kommer i hjemmet. Du skal blot skrive dit cpr-nummer og telefonnummer på kvitteringerne og lægge kvitteringerne i en kuvert. På kuverten skriver du ”Refusion af udgifter til lægekørsel” og afleverer kuverten til personalet. Personalet vil herefter sørge for, at kvitteringerne indsendes til Borgerservice. Du skal forvente op til 14 dages ekstra ekspeditionstid

Kørsel til sygehus
Kørsel til behandling/undersøgelse på sygehuset bestilles gennem Region Midts kørselskontor på tlf. 7023 6248.

Kørselsmuligheder

Sidst opdateret: 21.02.2020