Kørsel til diverse aktiviteter

Du har som ældre mulighed for at få hjælp til kørsel til og fra en række aktiviteter. På denne side kan du læse mere om reglerne for tildeling af hjælp til kørsel.

Hvad ydes der kørsel til:

  • aktivitet og træning hvor borgeren ikke kan transportere sig selv eller kan komme frem ved brug af offentligt transportmiddel
  • spisning i et center, hvis der er et begrundet behov - men skal altid omfatte andre aktiviteter end blot at få noget at spise

Hvad ydes der ikke kørsel til:

  • til brugerstyrede aktiviteter som f.eks. seniordans, søndagscafé, banko, udflugter, pensionistforeningernes møder etc.
  • på tværs af driftsenhedernes grænser

Tildeling af kørsel sker hos Visitation Sundhed og Omsorg og hos de enkelte teams i Aktivitet & Udvikling. Se kontaktoplysninger i højre side.

Vær opmærksom på:
Har du lyst til at deltage i en aktivitet, må du bruge det nærmeste relevante tilbud.

Er du blevet godkendt til at deltage i en aktivitet, hvor der er koblet personale på, kan du dog deltage i et andet af kommunens aktivitetscentre - men så skal du selv sørge for transport.

Udlån af handicapbus

Busserne udlånes af Beredskabsafdelingen og afhentes samme sted:
Beredskabsafdelingen
Industrivej 3
8800 Viborg

Ved reservering af bussen, kan du låne den i indeværende måned + en måned (ringer du eks. 13. April, kan du, hvis der er en ledig, låne bussen resten af april og i maj).

Reserver bussen på 8787 5050

Busserne kan kun udlånes til beboere på plejehjem og kun med medarbejder fra pågældende plejehjem som chauffør
Familiemedlemmer må altså ikke bruges som chauffører på busserne

Sidst opdateret: 14.12.2016