Individuel befordring

Hvis du har længerevarende, nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne kan du søge om individuel befordring.

Kriterier som skal være opfyldt:

 • Længerevarende nedsat funktionsevne (min. 6 måneder)
 • Har et kontinuerligt behov for kørsel (min. 6 måneder)  
 • Er ude af stand til at benytte offentlige transportmidler
 • Opfylder helbredsmæssige betingelser for tilkendelse af invalidebil i henhold til serviceloven § 114 og er ude af stand til selv at køre bilen og/eller ikke have et kørselsbehov, der berettiger til tilkendelse af bil. Her vil der blive set på:
  • den objektive lægelige vurdering og udtalelse,
  • oplysninger om lidelsens udvikling og forværring inden for en overskuelig tid,
  • ansøgerens evne til at færdes, herunder gangdistance og anden form for nedsat mobilitet,
  • og om der foreligger et særligt skånebehov

Ydelsen
Ydelsen bevilges for 1 år - herefter sker der en revurdering. Tilskuddet kan max udgør kr. 1000,-/ pr. måned.
Du bestiller og betaler selv for turen i første omgang. Herefter sender du kvitteringer til refundering i Visitation Sundhed og Omsorg. Din egenbetaling udgør hvad der svarer til en busbillet for turen.

Søg Individuel befordring. (Skema til udskrivning)

Kvalitetsstandard – Individuel befordring (pdf)

 

Sidst opdateret: 31.07.2018