Handicapkørsel

Svært bevægelseshæmmede personer samt stærkt svagtseende/blinde over 18 år har mulighed for at søge om at indgå i handicapkørselsordningen.

Kørslen dækker al fritidskørsel, f.eks. kørsel til familie og venner, indkøb, frisør, kulturel- og fritidsaktiviteter, aftenskoleundervisning samt kørsel til - optiker, tandlæge, fysioterapi herunder vederlagsfri fysioterapi, kiropraktor, psykolog, fodterapeut.

Der bevilges 104 enkeltture pr. år.

Kriterier du skal opfylde:

  • Over 18 år
  • Har et varigt handicap
  • Har fået bevilget kørestol, rollator eller andre ganghjælpemidler af kommunen eller er berettiget til det
  • Har fast bopæl i kommunen

Du kan ansøge om handicapkørsel i boksen selvbetjening. Husk at have dit NemID klar.

Er du fritaget for digital post, kan du kontakte Visitation Sundhed og Omsorg på tlf. 87876118

Takster:
Pris pr. tur er kr. 3,00/ pr. kørt km, dog mindst kr. 30,- pr. tur. Ved bestilling får du oplyst hvad egenbetalingen bliver.

Der er mulighed for befordring i hele landet. Ved kørsel over 100 km skal der arrangeres kørsel med tog eller bus, dog med bil til og fra stationerne. Betaling for ture med taxa/bus udlægges af dig.

Ordningen giver mulighed for at tage gæster med på turen. Det skal oplyses ved bestilling af turen. Gæster betaler samme pris som borgeren.

Der kan være andre med på turen og der kan være mindre omkørsler samt ventetid.

Du kan læse mere om handicapkørselsordningen på Midttrafiks hjemmeside

Kvalitetsstandard – Handicapkørsel
Se Viborg Kommunes kvalitetsstandard for handicapkørsel.
Se Midttrafiks standard for liftbefordring

Sidst opdateret: 11.01.2019