Handicapkørsel

Individuel handicapkørsel er et supplement til den almindelige kollektive trafik. Ordningen kan anvendes af borgere, der er svært bevægelseshæmmede eller blinde/svagtseende. 

Formålet med handicapkørselsordningen er at ligestille borgere med og uden fysisk handicap og deres mulighed for at anvende kollektiv trafik.

Du skal ansøge om handicapkørsel i den røde selvbetjeningsboks i øverste højre hjørne. Husk at have dit NemID klar.

Er du fritaget for digital post, kan vi fremsende et ansøgningsskema, som du skal udfylde. Du skal kontakte Visitation Sundhed og Omsorg på tlf. 87 87 61 06 på hverdage mellem kl. 8.00 og 10.00. Du kan også udskrive ansøgningsskemaet her og sende det til os.

Version til udskrivning

Oplysninger om individuel handicapkørsel

Kørslen dækker al fritidskørsel, f.eks. kørsel til familie og venner, indkøb, frisør, kulturel- og fritidsaktiviteter, aftenskoleundervisning samt kørsel til - optiker, tandlæge, fysioterapi herunder vederlagsfri fysioterapi, kiropraktor, psykolog, fodterapeut.

Der bevilges 104 enkeltture pr. år, og der kan ikke bevilges flere ture indenfor et kalenderår. Der kan ikke overføres ubrugte ture fra et kalender år til at andet kalenderår. Ordningen gælder fra 1. januar til 31. december, og nye ture bliver tilgængelige helt automatisk. 

Følgende optagelseskriterier skal være opfyldt:

  

  • Du skal være fyldt 18 år
  • Du skal have fast bopæl i Viborg kommune
  • Du skal være svært bevægelseshæmmet og anvende ganghjælpemidler f.eks. kørestol, rollator, gangbuk, eller stok. Det er en betingelse, at hjælpemidlerne er visiteret af Viborg Kommune
  • Du skal ikke kunne klare ind- og udstigning ved benyttelse af almindelige offentlige transportmidler
  • Dit bevægelseshandicap skal være varigt
  • Du skal være blind eller svagtseende (synsrest på 6/60 eller mindre på bedste øje med korrektion (optik)  

Takster(2019):

Pris pr. tur er kr. 3,00/ pr. kørt km, dog mindst kr. 30,- pr. tur. Ved bestilling får du oplyst hvad egenbetalingen bliver.

Der er mulighed for befordring i hele landet. Ved kørsel over 100 km skal der arrangeres kørsel med tog eller bus, dog med bil til og fra stationerne. Betaling for ture med taxa/bus udlægges af dig.

Ordningen giver mulighed for at medtage to gæster og et barn under 15 år. I alt max fire personer. Antallet af gæster skal oplyses ved bestilling af turen.

Gæster betaler 50% af ansøgers egenbetaling på den del af rejsen, som foregår i en Flextrafik vogn. Anvendes andre transportmidler under turen skal gæster betale det samme som ansøger. Børn under 15 år rejser gratis.

Der kan være andre passagerer med på rejsen, og der kan være mindre omkørsler samt ventetid.

To gratis sommerture med handicapkørsel – en del af regeringens sommerpakke
Med regeringens sommerpakke kan du køre to gratis sommerture i uge 27 - 32, hvis du er visiteret til handicapkørsel. De to ture bliver trukket fra dit årlige turantal på 104 ture pr. år, men du skal ikke betale for kørslen. De to ture kan bestilles som en tur/retur eller to enkelt ture.

På de to sommerture med handicapkørsel kan du enten have en gratis ledsager eller en gratis medrejsende med, og turen må max. være 50 km lang. Hvis du er visiteret til handicapkørsel, kan sommerturene kun bestilles til at blive udført indenfor Region Midtjyllands område og ikke i resten af Danmark.

Dine to sommerture med handicapkørsel kan ikke bestilles online eller i Flextrafik app. Du skal ringe ind og bestille dine ture i Midttrafiks Servicecenter på 87 40 83 00 (tast 1) mellem kl. 07:00 – 17:00 på hverdage. Husk at oplyse, at der er tale om en ’sommertur’.

Der anbefales at bruge håndsprit før og efter din tur for at mindske smitten af coronavirus/covid-19.

Du kan læse mere om handicapkørselsordningen på Midttrafiks hjemmeside

Kvalitetsstandard – Handicapkørsel
Se Viborg Kommunes kvalitetsstandard for handicapkørsel.
Se Midttrafiks standard for liftbefordring

Sidst opdateret: 01.07.2020