Godtgørelse for kørsel til genoptræning

Hvis du - efter endt behandling på sygehus - har fået udarbejdet en genoptræningsplan, har du ret til befordring eller befordringsgodtgørelse, hvis du opfylder en af nedenstående betingelser:

1. Er pensionist eller førtidspensionist
2. Afstanden mellem din bopæl og genoptræningsstedet overstiger 50 km.
3. Du ikke er i stand til at benytte offentlige transportmidler.

Der ydes befordringsgodtgørelse, når den samlede udgift til billigste, forsvarlige transportmiddel pr. gang overstiger 60,- kr. - For pensionister 25,- kr.

Ansøgning om godtgørelse sendes sammen med dokumentation til:

Viborg Kommune
Sundhedscenter Viborg
Toldboden 1
8800 Viborg

Befordring i forbindelse med genoptræning (Serviceloven § 86)

Borgere, som er visiteret til genoptræning for at afhjælpe fysiske funktionsfærdigheder eller til vedligeholdende træning, skal som udgangspunkt selv sørge for transport til og fra træningsstedet.
Dog kan der ud fra en konkret individuel vurdering visiteres kørsel. Kontakt træningsstedet for afklaring.

Sidst opdateret: 07.06.2016