Godtgørelse ifm. hjælpemidler

Du kan få godtgørelse af udgifter til befordring i forbindelse med ansøgning og ydelse af hjælpemidler og forbrugsgoder, når den samlede udgift med det billigste, forsvarlige transportmiddel overstiger 60 kr., dog 25 kr. for personer der modtager pensioner.

I de situationer, hvor det billigste forsvarlige transportmiddel er en taxa, henviser Viborg Kommune til Flextur, som er et supplement til den kollektive trafik. Læs mere om flextur på midttrafik.dk/flextur

Flextur bestilles på turbestilling.dk/mt eller på telefon 87 40 83 00 (tryk 2).

Ved kørsel i egen bil anvendes statens laveste kilometer takst (2016) på 1,99 pr. kilometer, som beregningsgrundlag. Ved kørsel i almindelig taxi anvendes taksterne fra Flextur, som beregningsgrundlag.

Har du gjort brug af adgangen til frit leverandørvalg for hjælpemidler, har du kun ret til befordringsgodtgørelse svarende til afstanden til det sted, hvor udleveringen efter Viborg Kommunes sædvanlige praksis ville have fundet sted.

Anmodning om godtgørelse af udgifter til befordring sendes sammen med dokumentation til:

Viborg Kommune
Visitation Sundhed og Omsorg
Prinsens alle 5

8800 Viborg

Sidst opdateret: 09.08.2018