Målgruppen for klippekortet

Udlånshjælpemidler

Målgruppen i Viborg Kommune er de allersvageste hjemmehjælpsmodtagere. Borgere, der som følge af betydelig og varigt nedsat funktionsevne, har et plejebehov som nødvendiggør omfattende pleje og omsorg.

Visitationen til ordningen, sker desuden ud fra en konkret og individuel vurdering af borgerens mulighed for at opnå en forholdsmæssig stor ændring i livskvalitet. Dette gennem ydelser, som kommunen ikke tilbyder i forvejen og hvor der ikke kan findes andre løsninger gennem eksisterende muligheder som f.eks. øget hjælp, frivillige, ledsagelse, aktiviteter m.v.

Visitationen foretager en vurdering af hjemmehjælpsmodtagerne og udvælger de borgere, der lever op til kriterierne for at modtage hjælpen. De borgere, der tildeles hjælpen, bliver kontaktet af kommunens medarbejdere. Sammen med borgeren aftales det, hvordan og hvornår tiden skal anvendes.

Nogle borgere kan måske på grund af moderate til totale begrænsninger, have svært ved at ønske bestemte aktiviteter. I disse situationer, vil hjemmeplejen ud fra faglig viden og medarbejdernes kendskab til borgeren, støtter ham/hende i at vælge aktiviteter, der kan give glæde.

Borgerens begrænsninger kan fx handle om orienteringsevne, opmærksomhed, hukommelse, koncentration eller fysiske begrænsninger.

Pårørende, plejepersonale eller andre med kendskab til borgere, som er omfattet af målgruppen, er velkommen til at kontakte visitationen.

Hvis borgeren ikke længere har brug for omfattende hjælp, bortfalder muligheden for at have klippekortet, ligesom det bortfalder, hvis borgeren flytter i plejebolig.

Der er ikke mulighed for at klage over tildeling af klippekort.

Sidst opdateret: 08.10.2016