Hvordan kan tiden tilrettelægges

Seniorer og pensionister

Klippekortet kan enten bruges til besøg af 1 times varighed om ugen eller spares op til besøg af max 6 timer

Hjælpen gives typisk i tidsrummet mellem kl. 9.30 og 15.30 på hverdage. Borgeren og hjemmeplejen (eller den private leverandør) aftaler, hvorvidt aktiviteten skal være ugentligt eller i stedet skal sammenlægges til længerevarende aktiviteter.

Hvis det sker, at en borger opsparer mere end tre timer, forsvinder opsparingen ikke. Hjemmeplejen (eller den private leverandør) vil dog kontakte borgeren med henblik på at aftale, hvordan og hvornår timerne skal anvendes.

Den første times ekstra hjælp anvendes til i fællesskab at aftale, hvilke former for ekstra hjælp borgeren er interesseret i.

Den ekstra hjemmehjælp skal bestilles senest en uge før, man ønsker at den bliver udført.

Hvis borgeren vælger aktiviteter, der kræver to hjælpere, koster det tilsvarende to klip på klippekortet.

Eksempel på udmøntning af hjælpen

• en gang ugentligt: 1 time.

• en gang hver anden uge: 2 time

• en gang hver tredje uge: 3 time

• en gang hver fjerde uge: 4 timer

• max. en gang hver 6. uge: 6 timer.

Sidst opdateret: 07.01.2017