Hvad kan tiden bruges til

Efter indlaeggelse

I Viborg Kommune er udgangspunktet, at borgeren selv frit kan vælge, hvad den ekstra time skal anvendes til og hvornår ydelserne skal udføres.

Borgeren og hjemmeplejen (eller den private leverandør) tilrettelægger hjælpen ud fra borgerens ønsker. Aktiviteten kan foregå både i og udenfor hjemmet og kan f.eks. være

  • Hyggesnak,
  • Gåture,
  • Besøg hos pårørende,
  • Hjælp til frisklavet mad,
  • Hovedrengøring,
  • Indkøb,
  • Ledsagelse ved eksempelvis museums- eller svømmehalsbesøg.

Hjemmeplejen er som udgangspunkt åben over for alle borgerens forslag. Aktiviteterne skal dog overholde gældende arbejdsmiljøregler og kan f.eks. ikke indebære håndværksmæssige opgaver eller havearbejde. 

Nogle borgere kan måske på grund af moderate til totale begrænsninger have svært ved at ønske bestemte aktiviteter. I disse situationer vil hjemmeplejen (eller den private leverandør) ud fra faglig viden og medarbejdernes kendskab til borgeren støtter ham/hende i at vælge aktiviteter, der kan give glæde.

Borgerens begrænsninger kan fx handle om orienteringsevne, opmærksomhed, hukommelse, koncentration eller fysiske begrænsninger. Hvis borgere ikke ønsker at benytte sit klippekort bedes borgeren give besked herom til hjemmeplejen, den private leverandør eller visitationen.

Borgeren skal selv betale for transport, forplejning, fx. en kop kaffe, eller entre. Viborg Kommune betaler for udgifter til almindelig offentlig transport for medarbejderen og for eventuelle entréer.

Sidst opdateret: 08.10.2016