Leverandør af mad, personlig og praktisk hjælp

I Viborg kan alle leverandører, der opfylder de fastsatte kvalitets- og priskrav, blive godkendt som leverandører i kommunen.

Det frie valg af leverandør, af personlig & praktisk hjælp og madservice, gælder ikke for beboere i plejehjem og lignende boligenheder.

Leverandørerne kan blive godkendt indenfor 4 kategorier :

a. praktisk hjælp omfattende følgende opgavetyper:
- rengøring
- tøjvask
- indkøb

b. hjælp til pleje omfattende følgende opgavetyper:
- personlig pleje
- nødkald

c. hjælp til både pleje og praktisk hjælp omfattende alle ovennævnte opgavetyper .

d. madservice.

NB: Hjemmesygeplejen i Viborg Kommune er ikke omfattet af frit valgordningen !!

Serviceniveau og priser

Viborg Byråd beslutter serviceniveauet på ældreområdet samt timepriser for ydelserne.

Serviceniveauet er konkret beskrevet i Kvalitetsstandarder for områdets ydelseskategorier.

Ydelses beskrivelser :

a) praktisk hjælp
- rengøring
- tøjvask
- indkøb
- madservice

b) hjælp til pleje
- personlig pleje
- nødkald

Serviceniveauet på ældreområdet kan af Viborg Byråd besluttes ændret, hvorefter kvalitetsstandarderne vil blive rettet svarende hertil og de konkrete ydelser overfor de berørte borgere vil blive re-visiteret.

Ønsker du at læse mere om at blive frit valgs leverandør - klik her

Sidst opdateret: 08.07.2015