Leverandører af hjælp

Samarbejde

Hvis du har behov for praktisk hjælp og personlig pleje, har du mulighed for at vælge mellem:

• den kommunale hjemmepleje
• en privat leverandør

Ved vurdering af dit behov for hjælp, får du udleveret informationsmateriale med præsentation af hver enkelt fritvalgs leverandør.

De private leverandører er forpligtet til at efterleve Byrådets kvalitetsstandarder(pdf) for pleje, praktisk hjælp og madservice.

Hvis du senere ønsker at ændre leverandør skal du henvende dig til Visitation Sundhed og Omsorg.

Skiftet sker senest en måned efter udgangen af den måned, hvor du har anmodet om at skifte.

Du har mulighed for selv at vælge en person til at udføre den aftalte hjælp. Den udpegede person skal godkendes af kommunen, som ansætter pågældende i det antal timer, du er blevet bevilget.

Det tilstræbes, at både personlig pleje og praktisk hjælp udføres af den samme medarbejder, så der er mulighed for en god kontakt mellem personale og bruger.

Praktisk hjælp
Hvis du bliver tildelt praktisk hjælp, kan du frit vælge mellem

Personlig pleje
Hvis du bliver tildelt personlig pleje, kan du frit vælge mellem

Madservice
Hvis du bliver tilmeldt madservice, kan du frit vælge mellem:

Sidst opdateret: 02.06.2014