Udlånshjælpemidler

Udlånshjælpemidler

Der kan ydes støtte til hjælpemidler til personer med en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne når:

  • Hjælpemidlet i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne
  • Hjælpemidlet i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse eller
  • Hjælpemidlet er nødvendigt for at pågældende kan udøve et erhverv

Udlånshjælpemidler er hjælpemidler, som udlånes af Viborg Kommune, og som skal tilbageleveres efter endt brug. Hjælpemidlerne genbruges, og derfor er de ikke altid nye. Vi kan dog forsikre, at hjælpemidlerne er rene, pæne og funktionelle.

Ansøgningsprocedure:

Send din ansøgning via vores selvbetjeningsløsning
Vi modtager din ansøgning elektronisk, og den vil blive behandlet hurtigst mulig. Du kan se vores sagsbehandlingstider her.

Mød op i vores Kvik Service
Kvik Service er et tilbud om hurtig sagsbehandling på ansøgninger om standardhjælpemidler, hvor du som borger kan få råd og vejledning af en ergoterapeut, som vil afgøre, om du opfylder betingelserne til hjælpemidler.  

Almindelige standardhjælpemidler er eksempelvis badebænke, rollatorer, transportkørestole eller gribetænger.

Der tilstræbes, at der kan ske udlevering af hjælpemidlet med det samme, der kan dog være situationer, hvor der skal indhentes yderligere oplysninger. Du får samtidig vejledning i indstilling og anvendelsen af hjælpemidlet.

Kvik Service
Ålandsvej 4
8800 Viborg 

Åbningstiderne for Kvik Service:
Tirsdag fra kl. 9.00 til 12.00
Torsdag fra kl. 13.00 til 15.30 

Der er ferielukket i ugerne 7 - 29 - 30 - 31 og 42
dagene før påske samt mellem jul og nytår

Sidst opdateret: 02.06.2016