Personlige hjælpemidler

Personlig hjælpemidler

Personlige hjælpemidler som f.eks. ortopædisk fodtøj, ortopædiske fodindlæg, proteser, støttekorsetter, brystproteser, parykker og kompressions strømper/ærmer.
Bevillingen baseres oftest på lægelige oplysninger om diagnosen o.lign.

Sådan søger du
Pr. 1. december 2013 skal du sende din ansøgning digitalt via vores selvbetjeningsløsning hvis du søger om personlige hjælpemidler og engangshjælpemidler.

Det er en fælles offentlig målsætning, at kommunikation mellem borgere og det offentlige skal ske digitalt. Derfor bliver det fra den 1. dec. 2013 obligatorisk at søge om visse hjælpemidler ved hjælp af en digital selvbetjeningsløsning.

Der er 2 forskellige selvbetjeningsløsninger:

    1. Selvbetjeningsløsningen som du finder i højre side

Eller

    2. Selvbetjeningsløsningen på Borger.dk under fanen ”Ældre”

Begge selvbetjeningsløsninger er brugervenlige, og du kan finde ansøgningsskemaer til stort set alle ydelser.

Når du udfylder et ansøgningsskema, vil det automatisk blive sendt til os, og du vil få en kvittering i din digitale e-boks, når vi har modtaget din ansøgning.

Ofte har vi behov for lægeoplysninger, for at behandle din ansøgning. På Sundhed.dk kan du finde din personlige e-journal.

Hvis du udskriver relevante lægeoplysninger fra e-journalen, scanner det ind, og sender det til os, kan vi hurtigt påbegynde sagsbehandling. Alternativt skal vi i gang med at indhente lægeoplysninger.

Når du sender fortrolige og personfølsomme oplysninger skal du af sikkerhedsmæssige årsager aldrig sende via din almindelig mailboks.

Du skal sende via digital post på borger.dk eller via e-boks.

Efter den 1. dec. 2013 vil din ansøgning som udgangspunkt blive afvist, hvis du ikke bruger den digitale løsning. Ansøgning på anden vis vil kun blive modtaget, hvis kommunen konkret vurderer, at der foreligger særlige forhold, der gør, at du ikke kan anvende digital selvbetjening.

Ortopædisk fodtøj 
Der kan ydes støtte til ortopædisk fodtøj til personer med varig og svære foddeformiteter

Du kan modtage støtte hvis du har én af nedenstående lidelser:

  • Leddegigt med svær forfodsfald og tådeformiteter (indlæg evt. suppleret med gængesål)
  • Sårdannelse med risiko for sår i fodsålen som følge af sukkersyge, kroniske nervelidelser eller ved svær kompromittering af blodomløbet /kredsløbsinsufficiens)
  • Svært forfodsfald, klostillede tæer, hammertæer, deforme ledhoveder på mellem fodrodsknoglen, ved samtidigt dårligt blodomløb
  • Stiv forfod, medfødte sammenvoksninger (coalitio), svære fejlstillinger efter brud på forrodsknogler, kroniske ledbetændelser eller leddegigt
  • Erhvervet platfod som følge af degeneration
  • Aflastning af varigt smertende ar i fodsålen
  • Andre foddeformiteter af tilsvarende sværhedsgrad, efter særlig begrundelse, f.eks. svært fikseret platfod, svær slaphed af ledbånd og ledkapsler ved medfødt knogleskørhed (osteogenesis imperfecta)

Egenbetaling
I 2018 udgør egenbetalingen på ortopædisk fodtøj 880,- kroner pr. par til voksne og 490,- kroner pr. par til børn.

Ortopædisk fodindlæg/tilretninger
Der kan ydes støtte til ortopædiske fodindlæg eller tilretning af alm. fodtøj til personer med en svær foddeformitet.

Vigtig information om ændret praksis:
Har du en erhvervet platfod som følge af degeneration, og har du fået afslag på støtte til ortopædiske sko eller fodindlæg, så læs mere her.
Måske din sag skal genoptages til fornyet vurdering og afgørelse

Arm- og benproteser
Der kan ydes hjælp til arm- eller benprotese ved mangel på arme eller ben.
Som armprotese indgår også proteser for eksempel fingere eller hånd. Ligeledes indgår som benproteser også proteser  for fod eller tæer der betragtes som en del af det benet.

Brystproteser kan ydes ved:

  • Bortoperation af det ene eller begge bryster
  • Delproteser efter en konkret vurdering af de fysiske og kosmetiske gener efter en operation, der bevarer en del af brystet

Der ydes ikke tilskud til brystproteser, der indopereres. Her henvises til sygehuset.
Der ydes ikke tilskud til særlige Bh'er eller badedragter.

Korset
Et støttekorset er et ortopædisk hjælpemiddel, som har en korrigerende, aflastende eller støttende funktion.

Hjælp kan ydes, når det kan anses for dokumenteret, at behandlingsmulighederne er udtømt, og at lidelsen er varig. Det er en forudsætning, at det konkrete hjælpemiddel i væsentlig grad afhjælper den nedsatte funktionsevne.

Parykker kan ydes ved:

  • Udtalt skaldethed

Der ydes ikke tilskud ved midlertidig hårtab som følge af behandling, f.eks kemoterapi.

Ved midlertidig hårtab som følge af behandling, f.eks. kemoterapi, ydes parykken eller toupeen af sygehusvæsenet.

Almindelig forekommende hårtab - hos mænd f.eks. »måne« - anses ikke for omfattet af de almindelige bestemmelser i bekendtgørelsen.

Der kan ikke ydes tilskud til vedligeholdelse af parykker.

Kompressionsstrømper/ærmer
Kompressionsstrømper kan ved svære varige kredsløbslidelser ydes ved:

– Svære grader af åreknuder (varicer) som ikke svinder efter fornøden behandling.

– Varige følger efter blodpropper i ben eller arme.

– Varige hævelser på grund af følger efter strålebehandling.

– Kronisk ødem (væske) i benene på grund af en varig utilstrækkelig funktion af vener eller fraførende lymfekar.

Der kan ligeledes være brug for kompressionsstrømper til arme.

Bandager/Skinner
Ved bevilling af bandager og skinner, er det en betingelse, at alle behandlingsmuligheder er udtømte og udsigtsløse og hvor der er et varigt behov for en korrigerende aflastende eller støttende funktion.

Sidst opdateret: 03.01.2019