Frit valg ved personlige hjælpemidler

Personlig hjælpemidler

Frit valg betyder at du har mulighed for at købe dit hjælpemiddel hos en anden leverandør end den, Viborg Kommune benytter. Det betyder også, at du har mulighed for at købe et dyrere hjælpemiddel end det, Viborg Kommune bevilger dig.

Hvilken støtte kan jeg få?
Du kan få støtte med et beløb der svarer til prisen på det bedst egnede og billigste hjælpemiddel. Hvis Viborg Kommune har en indkøbsaftale, kan du få støtte med et beløb der svarer til Viborg Kommunes indkøbspris. Køber du et dyrere hjælpemiddel, skal du selv betale prisdifferencen.

Kan jeg få hjælp til reparation og udskiftning?
Du kan få hjælp til reparation og udskiftning efter behov. For nogle hjælpemidler gælder særlige udskiftningsintervaller. Du kan ikke få hjælp til drift, rengøring eller vedligeholdelse.

Hvem indkøber hjælpemidlet?
Du skal selv indkøbe og afprøve hjælpemidlet, når du vælger frit valg. Hjælpemidlet skal dække dit behov og opfylde eventuelle krav til egnethed.

Hvordan skal jeg betale for hjælpemidlet?
Din andel af udgiften til hjælpemidlet skal du selv afregne med leverandøren. Viborg Kommunes andel af udgiften til hjælpemidlet skal afregnes direkte mellem leverandøren og Viborg Kommune.

Skal jeg levere hjælpemidlet tilbage?
Personlige hjælpemidler skal ikke leveres tilbage.

Kan jeg få en eventuel egenbetaling tilbage?
Da personlige hjælpemidler ikke kan anvendes af andre end dig, kan du ikke få en eventuel egenbetaling tilbage.

Hvor skal jeg henvende mig, hvis jeg ønsker frit valg?
Du kan med en bevilling henvende dig hos den leverandør, du ønsker. Af bevillingen fra Viborg Kommune vil det fremgå, hvilket hjælpemiddel der er bedst egnet og billigst, og hvilket beløb du kan få i støtte. Har Viborg Kommune en indkøbsaftale vil det fremgå af bevillingen, hvem der er leverandør. 

Sidst opdateret: 02.06.2016