Frit valg ved Hjælpemidler

Udlånshjælpemidler

Frit valg betyder at du har mulighed for at købe dit hjælpemiddel hos en anden leverandør end den, Viborg Kommune benytter. Det betyder også, at du har mulighed for at købe et dyrere hjælpemiddel end det, Viborg Kommune bevilger dig.

Hvor skal jeg henvende mig, hvis jeg ønsker frit valg?
Du skal kontakte Visitation Sundhed og Omsorg indenfor 7 dage, beregnet fra den dag, hvor du modtager en bevilling på et hjælpemiddel.

Team Hjælpemidler
Telefontid ml. kl. 8.00 og 10.00
Tlf.: 87 87 61 35

Hvilken støtte kan jeg få?
Du kan få støtte med et beløb der svarer til prisen på det bedst egnede og billigste hjælpemiddel. Hvis Viborg Kommune har en indkøbsaftale, kan du få støtte med et beløb der svarer til Viborg Kommunes indkøbspris. Køber du et dyrere hjælpemiddel, skal du selv betale prisdifferencen.

Kan jeg få hjælp til drift, reparation og udskiftning?
Du kan få hjælp til reparation og udskiftning efter behov. Tilkøber du funktioner, skal du selv betale for reparation og udskiftning af dem. For nogle hjælpemidler gælder særlige udskiftningsintervaller. Du kan ikke få hjælp til drift, rengøring eller vedligeholdelse.

Kan jeg få råd og vejledning?
Du kan få råd og vejledning efter behov. Tilkøber du funktioner har Viborg Kommune ingen udvidet forpligtelse til rådgivning.

Hvem indkøber hjælpemidlet?
Du skal selv indkøbe og afprøve hjælpemidlet. Hjælpemidlet skal være nyt og opfylde de krav til egnethed, Viborg Kommune opstiller.

Hvordan skal jeg betale for hjælpemidlet?
Din andel af udgiften for hjælpemidlet skal du selv afregne med leverandøren. Viborg Kommunes andel af udgiften afregnes direkte mellem leverandøren og Viborg Kommune.

Skal jeg levere hjælpemidlet tilbage?
Viborg Kommune ejer hjælpemidlet, så det skal afleveres tilbage. Det gælder også, hvis du køber et dyrere hjælpemiddel. Personlige hjælpemidler skal ikke leveres tilbage.

Kan jeg få en eventuel egenbetaling tilbage?
Hvis du tilkøber funktioner, som kan anvendes af andre end dig, så kan du få refunderet en del af din egenbetaling. Du skal vide, at retten til refusion bortfalder efter fire år.  

Hvornår har jeg ikke frit valg?
Når Viborg Kommune kan skaffe et hjælpemiddel hos sin leverandør eller fra sit hjælpemiddeldepot, som er identisk med det hjælpemiddel, som du ønsker at købe hos en anden leverandør. 

Hvilke hjælpemidler er ikke omfattet af retten til frit valg?
Plejesenge, lifte og andre forflytningshjælpemidler, som anvendes af hensyn til plejepersonaler og deres arbejdsmiljø, samt hjælpemidler til fællesbrug i institutioner.

Sidst opdateret: 02.06.2016