Frit valg

Samarbejde

Pr 1. oktober 2010 trådte loven om Frit Valg på hjælpemiddelområdet i kraft.

Hjælpemidler
Du kan vælge at få dit hjælpemiddel leveret fra en anden leverandør end den, som Viborg Kommune har indgået indkøbsaftale med.
Det betyder at du kan købe et dyrere hjælpemiddel end det, som Viborg Kommune kan yde støtte til.

Du indkøber selv hjælpemidlet og får udgifterne hertil refunderet.
Du kan dog højst få refunderet et beløb svarende til den pris, som Viborg Kommune kunne have erhvervet hjælpemidlet til hos sin leverandør.

Har Viborg Kommune ikke indgået leverandøraftale, ydes støtten efter regning, dog højst med et beløb svarende til prisen på det bedst egnede og billigste hjælpemiddel.

Følgende områder er undtaget fra frit valgs ordningen:

  • Redskaber som fx lifte og plejesenge, som er nødvendige af hensyn til de kommunale medarbejderes arbejdsmiljø
  • Redskaber der er til fælles brug for personer i botilbud
  • Hjælpemidler, hvor kommunalbestyrelsen kan stille et fuldstændig identisk hjælpemiddel til rådig, som det borgeren ønsker selv at anskaffe

For råd og vejledning kontakt:

Team Hjælpemidler 
Telefontid mellem 08:00 og 10:00
Tlf.: 8787 6135

Team bil, boligændring og børn
Telefontid mellem kl. 08:00 og 10:00
Tlf.: 8787 6106

Sidst opdateret: 02.06.2016