Engangshjælpemidler

Engangshjælpemidler kan være bleer, katetre, urinposer, stomihjælpmidler og hjælpemidler vedr. diabetes. Der er fastsat nærmere bestemmelser om de forskellige engangshjælpemidler.

Bevillingen baseres oftest på lægelige oplysninger om diagnosen o.lign.

Stomihjælpemidler.

Der kan ydes støtte til stomihjælpemidler, til personer der er blevet stomiopereret. Det er en betingelse, at stomien er anlagt som en varig behandling.

Udgifter til poser, kulfiltre, fastgørelsesringe, klæbestof i form af plader og pasta samt opløsningsmidler er omfattet af støtten.                      

Udgifter til affaldsposer, gaze, servietter m.m. er ikke omfattet af støtten. Produkterne anses ikke for at være en integreret del af stomihjælpemidlerne.  

Bleer og katetre m.m

Der ydes støtte til anskaffelse af bleer og katetre m.m når der er tale om en kronisk lidelse. Du skal være udredt/behandlet via egen læge eller sygehus.

Kontakt vores kontinens sygeplejersker for råd og vejledning om stomi, bleer og kartetre:

Bente Holmgaard Larsen på telefon 21 70 59 32

Susanne Würtz på telefon 21 69 96 77

Diabetes 1

Der ydes støtte til anskaffelse af sprøjter, kanyler, insulinpen, fingerprikker og teststrimler samt blodsukkermåleapparat.

Testmaterialer til diabetes 1 kan ydes ved

  • insulinkrævende diabetes
  • kombinationsbehandling af insulin og tabletter

Diabetes 2

Der ydes støtte til anskaffelse af 150 stk. teststrimler samt 150 stk. fingerprikker (lancetter) om året.

Testmaterialer til diabetes 2 kan ydes ved

  • tabletbehandlet diabetes 

Det er din læge som sender en korrespondance til Viborg Kommune med oplysninger om din type diabetes og om du er i tablet- eller injektionsbehandling.  

Sidst opdateret: 28.06.2017