Sagsgang

El-køretøj

Beskrivelse af sagsgangen i Viborg Kommune

Du ansøger om et el-køretøj elektronisk eller telefonisk

Du modtager et kvitteringsbrev

Vi sender dig et spørgeskema, som du skal udfylde og sende retur. Vi vedlægger desuden relevant borgerinformation om betingelserne for støtte til el-køretøjer

Når vi har modtaget din ansøgning og spørgeskemaet i udfyldt stand, vurderer vi administrativt, om du umiddelbart opfylder betingelserne eller ej

Kan sagen ikke afklares ud fra de indsendte oplysninger, indkaldes du til en samtale på Rådhuset i Viborg, og du skal til en gangtest med en terapeut

Opfylder du ikke umiddelbart betingelserne, vil du blive ringet op telefonisk, og vi vil tage en snak med dig om, hvorvidt du ønsker at fastholde din ansøgning eller om du ønsker at trække din ansøgning

Du skal vide, at du altid har krav på at få din ansøgning behandlet, ligesom du har krav på at få et skriftligt afslag, så du har mulighed for at klage over vores afgørelse

Sagsbehandlingstider

  • sagsbehandlingstider

    Se de aktuelle sagsbehandlingstider her

Sidst opdateret: 31.05.2016