Boligindretning

Boligændring

Har du en varig nedsat fysisk- eller psykisk funktionsevne, kan du få hjælp til indretningen af din bolig.

Du kan ansøge om boligændringer hvis du har en varig nedsat fysisk- eller psykisk funktionsevne. Du vil få foretaget en konkret indivudel vurdering som afdækker om du har behov for at for hjælp til boligindretning.

Indretningen skal vurderes at kunne afhjælpe eller betydeligt formindske ulemperne ved ophold i hjemmet. 

Ændringerne kan foretages i :

  • lejeboliger
  • andelsboliger
  • ejerlejligheder 
  • eget hus

når disse varigt tjener som dit hjem.

Sidst opdateret: 02.06.2016