Skinner og bandager

Skinner og bandager er ortopædiske produkter, som er særligt fremstillet med henblik på at yde en særlig korrigerende, aflastende eller støttende funktion til personer med svære og varige lidelser. 

Der kan ydes støtte til skinner og bandager til personer med en varigt nedsat funktionsevne, som skinnerne eller bandagerne kan i væsentlig grad kan afhjælpe følgerne af. 

Der kan ikke ydes støtte til almindelige skinner og bandager, som kan købes i almindelig handel til at afhjælpe eller forebygge diverse lette og hyppigt forekommende skader.

Ansøgning
Du skal ansøge om hjælpemidler digitalt. Hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på nettet, kan du få hjælp i vores Borgerservice eller på biblioteket. 

Find ansøgningsblanketterne i boksen med "Selvbetjeningsløsning" til højre på denne side.

Sidst opdateret: 09.02.2019