Hjælpemidler

Rollator

Hjælpemidler er produkter, som er fremstillet specielt til mennesker med en fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne. Hjælpemidler er således fremstillet specielt med henblik på at afhjælpe en nedsat funktionsevne.

 

Eksempler på hjælpemidler; Kørestole, rollatorer, badebænke m.m.

 

Formålet med at yde støtte til hjælpemidler er at medvirke til, at borgere med en varigt nedsat fysisk- eller psykisk funktionsevne får mulighed for at leve en så normal og selvstændig tilværelse som muligt.

 

Du kan modtage støtte til et hjælpemiddel, hvis du har en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og:

 

  • Hjælpemidlet i væsentlig grad kan afhjælpe følger af din nedsatte funktionsevne

  • Hjælpemidlet i væsentlig grad kan lette din daglige tilværelse eller

  • Hjælpemidlet er nødvendigt for at du kan udøve et erhverv

 

Støtten ydes som et udlån og til det bedste egnede og billigste hjælpemiddel. Der kan ydes støtte til både udskiftning og reparation efter behov.

 

Har du en varigt nedsat funktionsevne, kan du låne hjælpemidlet, så længe det dækker dit behov. Hjælpemidlet udlånes efter reglerne i Serviceloven §112(link)

 

Har du en midlertidig nedsat funktionsevne, kan du låne hjælpemidlet i en tidsbegrænset periode. Hjælpemidlet udlånes efter reglerne i Serviceloven §113b (link)

 

Da støtten til hjælpemidler ydes som et udlån, skal hjælpemidlerne afleveres tilbage efter endt brug. Læs mere om aflevering her; Aflevering (Link)

 

Viborg Kommune genbruger hjælpemidlerne, og derfor er hjælpemidlerne ikke altid nye, når du låner dem med hjem. Vi kan dog forsikre dig om, at hjælpemidlerne er rene, pæne og funktionelle.

 

Opstår der behov for reparation af hjælpemidlet kan du læse mere her; Reparation (link)

 

Ansøgning
Du skal ansøge om hjælpemidler digitalt. Hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på nettet, kan du få hjælp i vores Borgerservice eller på biblioteket. 

Find ansøgningsblanketterne i boksen med "Selvbetjeningsløsning" til højre på denne side.

Sagsbehandlingstider

  • sagsbehandlingstider

    Se de aktuelle sagsbehandlingstider her

Sidst opdateret: 21.03.2019