Udmåling af støtten

Hvis du opfylder betingelserne for støtte til køb af bil, bliver der givet støtte til billigst, egnet bil.

Støtten bliver givet som et rentefrit lån på indtil 183.000 kr.* – dog højst bilens pris.

Lånet opdeles i to dele: en afdragspligtig del og en afdragsfri del. Det betyder, at du tilbagebetaler halvdelen af lånet over seks år i månedlige afdrag. Samtidig nedskriver Kommunen den anden halvdel af lånet i tilsvarende månedlige beløb, således at lånet er afviklet efter seks år.

Hvis din indkomst er over 218.000 kr.* om året, bliver din afdragspligtige del af lånet forhøjet. Der kan være ganske særlige omstændigheder ved din funktionsnedsættelse, der gør, at den billigst, egnede bil koster mere end 183.000 kr.*. Er dette tilfældet, bliver den del af bilens pris, der overstiger 183.000 kr.* givet som et afdragsfrit lån, der bliver nedskrevet af Kommunen over seks år.

Du kan vælge at købe en anden bil, end den, Kommunen har fundet egnet. Bilen skal være tilsvarende egnet, og du skal selv afholde merprisen.

Beløb markeret med stjerne (*) viser takster for 2017 Beløbene bliver reguleret hvert år pr. 1. januar.

Sidst opdateret: 28.03.2017