Ansøgningsforløbet

Hvis du ønsker at søge om støtte til køb af bil, skal du kontakte Visitation Sundhed og Omsorg. Din ansøgning bliver registreret elektronisk.

Oplysninger til behandling af din sag

Du vil blive indkaldt til en samtale, hvor vi vurderer, om du er omfattet af personkredsen, som kan få støtte til køb af bil. Vi skal bl.a. vide noget om:

  • dit helbred
  • hvordan du kommer omkring
  • benytter du hjælpemidler – hvilke?
  • familie og bolig
  • om du har et erhverv, er under uddannelse eller du er pensionist
  • økonomi

Hvis du har en gangfunktion, foretager vi en gangtest. Du skal derfor medbringe eventuelle ganghjælpemidler. Hvis du selv skal køre bilen, skal du medbringe dit kørekort.

Du er velkommen til at tage en bisidder med. Det kan være et familiemedlem eller en ven.

Efter mødet er der sædvanligvis brug for at indhente yderligere oplysninger hos din læge og/eller anden relevant kilde.

Afgørelse

Når alle nødvendige oplysninger er indhentet, træffes afgørelse om, hvorvidt du er berettiget til støtte. Du vil modtage en skriftlig afgørelse. Har du spørgsmål om f.eks. sagsgangen eller lovgivningen, er du velkommen til at kontakte Visitation Sundhed og Omsorg på telefonnummer 8787 6106.
Sidst opdateret: 17.01.2018