Handicapbiler

Handicapbil

Der kan bevilges støtte til bil i form af lån og tilskud til personer med en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Du skal have en varig nedsat funktionsevne, der vanskeliggør dine muligheder for:
  • at opnå eller fastholde et arbejde uden brug af bil. Det er en betingelse, at du er i arbejde, og at dit arbejde skaffer dig et væsentligt bidrag til forsørgelsen. 
  • at gennemføre en uddannelse uden brug af bil. Det er en betingelse, at dit uddannelsesforløb er tilrettelagt, så det sigter mod fremtidige arbejds- og indtægtsmuligheder. 
  •  at deltage i aktiviteter uden brug af bil. Det er en betingelse, at du har et højt aktivitetsniveau udenfor hjemmet, som medfører et næsten dagligt behov for kørsel med bil.

Som udgangspunkt skal følgende betingelser desuden være opfyldt:

  • at du er kørestolsbruger eller kun har en meget kort gangdistance
  • at du er ude af stand til at benytte offentlige transportmidler på grund af din nedsatte funktionsevne. Det forhold, at der ikke kører offentlige busser, hvor du bor, eller at der er langt til nærmeste busstoppested, er ikke i sig selv en begrundelse for støtte
  • at dit kørselsbehov ikke kan tilgodeses ved brug af Midttrafiks kørselsordninger ”Handicapkørsel” eller ”Flextur”
  • at dit kørselsbehov ikke kan tilgodeses ved brug af hjælpemidler
  • at dit aktivitetsniveau som udgangspunkt svarer til, hvad der er sædvanligt for en jævnaldrende person uden funktionsnedsættelse og i samme livssituation som dig

Fritagelse for afgift

Du kan søge om fritagelse for vægtafgift. Betingelserne for at blive fritaget for afgift er de samme som for støtte til køb af bil.

Tilskud til kørekort

Du kan søge om tilskud til erhvervelse af kørekort. Tilskud kan ydes, hvis betingelserne for støtte til køb af bil er opfyldt.

Udskiftning af bil

Du kan søge om støtte til udskiftning af din bil. Der kan som udgangspunkt tidligst ydes støtte til udskiftning af bil efter 8 år. Det er en forudsætning, at du fortsat opfylder betingelserne for støtte til køb af bil.

Der kan dog være særlige helbredsforhold der gør, at en udskiftning kan blive nødvendig før tiden.

Sidst opdateret: 23.10.2019