Forbrugsgoder

Udlånshjælpemidler

Forbrugsgoder er produkter, der er fremstillet og forhandles bredt med henblik på sædvanligt forbrug hos den almindelige befolkning som målgruppe. Forbrugsgoder er således ikke fremstillet specielt med henblik på at afhjælpe en nedsat funktionsevne, men kan dog i en række tilfælde udgøre den kompensation, som der er behov for.

 

Eksempler på forbrugsgoder; el-køretøjer, elevationssengebunde, Ipads m.m.

 

Formålet med at yde støtte til forbrugsgoder er at medvirke til, at borgere med en varigt nedsat fysisk- eller psykisk funktionsevne får mulighed for at leve en så normal og selvstændig tilværelse som muligt.

 

Du kan få tilskud til køb af forbrugsgoder, hvis du har en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og: 

 

  • Forbrugsgodet i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af din nedsatte funktionsevne
  • Forbrugsgodet i væsentlig grad kan lette din daglige tilværelse eller
  • Forbrugsgodet er nødvendigt for at du kan udøve et erhverv

 

 

Der kan alene ydes tilskud, når udgiften til forbrugsgodet er over 500 kr.

 

Tilskuddet udgør som udgangspunkt 50% af prisen på et almindeligt standardprodukt at den type, som du har behov for.

 

Der kan ikke ydes tilskud til forbrugsgoder, som normalt indgår i sædvanligt indbo og som forefindes i ethvert hjem, der måtte ønske det. Eksempelvis Ipads, vaskemaskiner m.m.

 

I ganske særlige tilfælde kan et forbrugsgode have en så specifik funktion til at kompensere for en nedsat funktionsevne, at forbrugsgodet reelt ikke har anden funktion end at fungere som et hjælpemiddel. I sådanne tilfælde kan der ydet tilskud til den fulde anskaffelsespris. 

 

Et forbrugsgode ydet med 50% tilskud er din egen ejendom, og derfor kan der ikke ydes støtte til reparation og udskiftning.

 

Forbrugsgoder udlånes efter reglerne i Serviceloven §113.

Ansøgning
Du skal ansøge om hjælpemidler digitalt. Hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på nettet, kan du få hjælp i vores Borgerservice eller på biblioteket. 

Find ansøgningsblanketterne i boksen med "Selvbetjeningsløsning" til højre på denne side.

Sidst opdateret: 21.03.2019