Engangsartikler

Engangsartikler er produkter, som fremstilles specielt til mennesker med en fysisk nedsat funktionsevne. Engangsartikler er udformet, så de kan afhjælpe følgerne af en varig nedsat funktionsevne. Engangsartikler kan oftest kun anvendes én gang.

 

Formålet med at yde støtte til éngangsartikler er at medvirke til, at borgere med en varigt nedsat fysisk funktionsevne får mulighed for at leve en så normal og selvstændig tilværelse som muligt.

 

Der kan ydes støtte til éngangsartikler til personer med en varigt nedsat fysisk funktionsevne, når éngangsartikler i væsentlig grad kan afhjælpe følgerne af den nedsatte funktionsevne.

 

Desuden gælder der en række særlige betingelser og lægelige indikationer for nogle af hjælpemidlerne tilhørende gruppen af kropsbårne hjælpemidler.

 

Der kan ydes støtte til følgende typer éngangsartikler:

  • Injektions- og testmaterialer
  • Stomiprodukter
  • Katetre og poser

  • Bleer

Ansøgning
Du skal ansøge om hjælpemidler digitalt. Hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på nettet, kan du få hjælp i vores Borgerservice eller på biblioteket. 

Find ansøgningsblanketterne i boksen med "Selvbetjeningsløsning" til højre på denne side.

Sidst opdateret: 09.02.2019