Boligændringer

Boligændring

En boligændring er en nødvendig ændring i egen bolig, som kan afhjælpe boligmæssige ulemper for personer med en varigt nedsat fysisk- eller psykisk funktionsevne.

 

Eksempler på boligændringer; platformslift, udvidelse af dør, fjernelse af dørtrin, rampe ved adgangsdøren, fjernelse af brusekant, bidetsæde m.m.

 

Formålet med at yde støtte til boligændringer er at medvirke til, at borgere med en varigt nedsat funktionsevne kan leve et så almindeligt og selvstændigt liv som muligt, som andre på samme alder og i samme livssituation.

 

Der kan ydes støtte til boligændringer til borgere med en varigt nedsat fysisk- eller psykisk funktionsevne, når indretningen er nødvendig for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for den pågældende.

 

En boligændring omfatter alene ændringer, som er mur- og nagelfaste, det vil sige ændringer, der ikke kan afmonteres/fjernes uden at efterlade synlige og usædvanlige spor.

 

Der kan ikke ydes støtte til boligændringer, der har karakter af vedligeholdelse eller istandsættelse.

 

Der kan foretages boligændringer i lejeboliger, ejerboliger, andelsboliger og ejerlejligheder. Der kan ikke foretages ændringer i sommerhuse.

 

Boligændringer ydes efter reglerne i Serviceloven §116

 

Ansøgning
Du skal ansøge om hjælpemidler digitalt. Hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på nettet, kan du få hjælp i vores Borgerservice eller på biblioteket. 

Find ansøgningsblanketterne i boksen med "Selvbetjeningsløsning" til højre på denne side.

Sidst opdateret: 21.03.2019