Hjælpemiddelområdet

Rollator

Har du brug for et hjælpemiddel eller andet for at få din hverdag til at fungere?

I Visitation Sundhed og Omsorg er vi et antal sagsbehandlere og visitatorer, som specifikt arbejder med hjælpemiddelområdet. Vi tilbyder råd og vejledning, ligesom vi sammen med dig kan afklare dit behov og dine muligheder for hjælp. 

Der findes forskellige typer hjælpemidler, der alle kan støtte dig til at leve et uafhængigt og selvstændigt liv.

Læs mere om de forskellige typer hjælpemidler her:

Hjælpemidler

Forbrugsgoder

Boligændringer

Kropsbårne hjælpemidler

Engangsartikler

Handicapbiler

Hjælpemiddelservice

Kvik Service

 

Ansøgning
Du skal ansøge om hjælpemidler digitalt. Hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på nettet, kan du få hjælp i vores Borgerservice eller på biblioteket. 

Find ansøgningsblanketterne i boksen med "Selvbetjeningsløsning" til højre på denne side.

 

Hvis du alene har behov for enkelte standard hjælpemidler såsom rollator, kørestol, badebæk m.m., så skal du benytte vores Kvik Service.

 

Kvik Service er et åbent tilbud uden forudgående tidsbestilling, hvor du kan få behandlet din ansøgning og få hjælpemidlerne med dig hjem med det samme. Læs mere om Kvik Service her; Kvik Service

 

Uanset om du møder frem personligt i Kvik Service eller sender os en ansøgning, så skal du anskueliggøre, hvordan hjælpemidlet, forbrugsgodet eller boligændringen kan kompensere for din eller dit barns nedsatte funktionsevne.

 

Hvis det er første gang, du søger, eller din funktionsevne har ændret sig, skal kommunen have aktuelle oplysninger fra sygehuset eller din læge. På Sundhed.dk kan du finde din personlige e-journal. Du kan vedlægge dokumentation i det digitale ansøgningsforløb.

 

Er du indlagt på hospitalet vil personalet snakke med dig om, hvilke hjælpemidler du har behov for i dit eget hjem efter udskrivelse. Hospitalet tager kontakt til os, og sammen finder vi en løsning.

 

Kontaktoplysninger

Du kan altid kontakte os telefonisk. Du kan se vores kontaktoplysninger i boksen "Kontakt os" til højre på denne side. 

Sagsbehandlingstider

  • sagsbehandlingstider

    Se de aktuelle sagsbehandlingstider her

Sidst opdateret: 21.03.2019