Hjælp efter indlæggelse

Den gode udskrivelse

Efter indlæggelse på sygehuset kan du have brug for hjælp til forskellige praktiske ting. Nedenfor har vi samlet en liste over de mest almindelige spørgsmål, der kan opstå i forbindelse med udskrivelse.

Spørgsmål  Svar 

Under min indlæggelse taler jeg med personalet om, at jeg har brug for hjælp til personlig pleje og evt. praktisk hjælp når jeg kommer hjem. Hvordan foregår det?

Personalet på hospitalet vil sammen med dig vurdere, om du har brug for en indsats fra kommunen.

Personalet på hospitalet kontakter kommunen, inden du udskrives. Det er kommunens visitationsafdeling, Visitation Sundhed og Omsorg, der endeligt vurderer, hvilken hjælp du kan få ud fra kommunens kvalitetsstandarder.

Tidspunktet for hvornår hjælpen skal starte vil blive aftalt, og kommunen sørger for, at hjælpen er på plads til det aftalte tidspunkt.

Jeg er kommet hjem fra en indlæggelse og oplever, at jeg har svært ved at klare mig selv. Hvor kan jeg få hjælp?            

Hvis du, efter du er kommet hjem, oplever, at det er svært for dig at klare dig derhjemme, kan du eller dine pårørende tage kontakt til kommunen.

Ring til Visitation Sundhed og Omsorg - se kontakt oplysninger og telefontider her.

Der kan visiteres til akut hjælp til personlig pleje, hvis der er behov for det. Ellers er fristen 5 dage efter visiteringen.

Alt efter dit funktionsniveau kan du blive visiteret til personlig pleje, praktisk hjælp, levering af mad, træning, sygepleje eller hjælp til indkøb. Det kan du læse mere om i kommunens kvalitetsstandarder her.

Når du får hjælp fra kommunen vil hjælpen have fokus på, at du kommer til at klare dig selv igen.

Under indlæggelsen vurderer jeg sammen med personalet på hospitalet, at jeg har brug for nogle hjælpemidler i mit hjem. Hvordan får jeg det?

Mens du er indlagt vil hospitalet tage kontakt til kommunen for at aftale hvilke hjælpemidler du har brug for.

Hospitalet vil aftale med dig, om du selv kan afhente hjælpemidlerne, eller om du har brug for hjælp til at få dem leveret.

DU ER KOMMET HJEM  
Jeg er kommet hjem fra en indlæggelse og oplever, at jeg har brug for hjælpemidler. Hvor kan jeg få hjælp?

Ring til Visitation Sundhed og Omsorg - se kontakt oplysninger og telefontider her.

Eller du kan benytte Kvikservice, som er et åbent tilbud til straksbehandling af ansøgninger og udlevering af standardhjælpemidler som f.eks. badebænke, rollatorer, gribetænger mm. Du kan også få vejledning i indstilling og anvendelse af hjælpemidlerne.

Se åbningstider og mere om Kvikservice her.

Afhentning og levering af hjælpemidler kan ske på Hjælpemiddelservice, Ålandsvej 4, 8800 Viborg.
Hvis du har brug for hjælpemidler, som skal leveres af Hjælpemiddelservice er det dit, eller dine pårørendes ansvar at gøre plads til hjælpemidlerne i din bolig inden levering.

Kan jeg få hjælp til fx rengøring eller tøjvask, når jeg kommer hjem?

Hjælp til personlig pleje vil du kunne få umiddelbart efter at du er kommet hjem.

Normalt vil den praktiske hjælp først kunne bevilges efter visitationsbesøg.

I enkelte tilfælde er det muligt at bevilge praktisk hjælp umiddelbart efter udskrivelsen.

Tidspunktet for hvornår hjælpen skal udføres aftales mellem dig og leverandøren. Leverandøren skal opstarte hjælpen inden 12 dage.

Læs mere om frit leverandørvalg her.

Er der andre i husstanden der kan varetage de praktiske opgaver, kan du som udgangspunkt ikke få hjælp til praktiske opgaver.

Medarbejderne på hospitalet vurderer, at jeg kan have behov for en midlertidig plads. Hvad sker der så?

Kommunen råder over et begrænset antal midlertidige pladser på kommunens plejecentre og på Rehabiliteringscenter Viborg. Det er kommunens visitation der vurderer, om du kan få en midlertidig plads. Du kan komme med ønsker til hvilket plejecenter pladsen skal være på, men det er ikke sikkert at det kan efterkommes.

Hvis der ikke er ledige midlertidige pladser, så er det vigtigt, at hospitalet anfører i din funktionsevne vurdering, at du er i målgruppen til en midlertidig plads, da dette så skal afspejle sig i det støtteniveau, du får, når du kommer hjem.

Jeg er blevet udskrevet og har meget svært ved at klare mig i mit hjem. Kan jeg komme i betragtning til en midlertidig plads?

Du kan altid tage kontakt til kommunen og høre om mulighederne for en midlertidig plads. Du kan også tale med personalet, som kommer i dit hjem, om mulighederne for mere støtte i hjemmet eller en midlertidig plads.

Se Visitationens kontakt oplysninger og telefontider her.

Jeg er blevet visiteret til et genoptræningsforløb i forbindelse med min indlæggelse. Hvad betyder det? 

Ordineret forløb – hospitalet sender genoptræningsplan til kommunen.
Borgeren får besked fra kommunen om, hvordan genoptræningen skal foregå.

Hvis jeg er kommet hjem uden genoptræningsplan og oplever, at jeg har brug for træning, se folder her.

Det betyder, at du i forbindelse med din indlæggelse har fået lavet en genoptræningsplan, som handler om bl.a. træning i almindelige gøremål, træning i udholdenhed og bevægelighed.

Formålet er, at du opnår den bedst mulige funktionsevne.

Kommunen kan også visitere dig til genoptræning efter at du er kommet hjem. Her laves der også en individuel plan med det formål, at du opnår det bedst mulige funktionsniveau.

Læs mere her.

Hvad kan mine pårørende hjælpe med?

Dine pårørende eller din omgangskreds kan være en stor hjælp i forbindelse med din udskrivelse.

De kan fx hjælpe med at:

  • Hente hjælpemidler
  • Hente medicin
  • Køre dig til opfølgende undersøgelser eller blodprøvetagninger

 

 

Sidst opdateret: 30.03.2020