Hvordan bevilges hjælpen og hvad siger loven?

Ud fra dine individuelle behov tildeles du hjælp til konkrete ydelser/opgaver.

Baggrunden for denne praksis er:

  • At du får hjælp uanset tidsforbruget for den pågældende opgave
  • At personalet nogle gange bruger mere eller mindre tid til at løse opgaven, idet personalet er forpligtet til at afslutte opgaven. Hvis du, eller en anden borger, har et akut behov, er personalet nødt til at bruge ekstra tid for at give den enkelte en tilfredsstillende pleje og hjælp
  • At medarbejdernes fremgangsmåde, arbejdstempo og arbejdsredskaber hos borgeren kan variere, da vi alle er forskellige

Hvad siger Loven?
Loven stiller krav om en individuel og konkret vurdering af dit samlede behov og din situation - derfor ydes hjælpen til dig, indtil opgaven er afsluttet.

Derimod stiller Loven ikke krav om, at du skal have oplyst tidsforbruget til løsningen af de tildelte ydelser.

Ønsker du at bytte ydelser, er det leverandørens opgave sammen med dig at finde ud af, om det er praktisk muligt.

Læs Viborg Kommunes kvalitetsstandard her.

Bisidder

  • bisidder 160x90

    Når du skal til møde med en sagsbehandler i kommunen har du ret til at have en bisidder eller partsrepræsentant med. Læs mere her

Sidst opdateret: 18.06.2019