Henvisningskriterier hjertekarsygdom

Rehabilitering af patienter med hjertekarsygdom, herunder AMI og svær hjertekrampe.

Se region Midts forløbsprogram her

Formål: Tilbuddet er en del af forløbsprogrammet for hjertekarsygdom.

 • At yde en forebyggende og sundhedsfremmende indsats, i forhold til at forbedre patientens livssituation og undgå forværring af den kroniske sygdom.
 • At bevidstgøre patienten om egen sygdom og motivere til at fremme handlekompetencer, der understøtter sunde valg.
 • At støtte patienten til at fastholde nye vaner med henblik på bedring af livskvaliteten.

Målgruppe:

Inklusionskriterier:

 • Patient med diagnosticeret AKS, omfattende AMI og svær hjertekrampe
 • Mindst 18 år
 • Bopæl i Viborg Kommune

OBS: at patient er motiveret for deltagelse i rehabiliteringsforløbet.

Eksklusionskriterier:

 • Konkurrerende lidelser/sygdomme der umuliggør træning
 • Kognitive vanskeligheder
 • Manglende danskfærdigheder 

Visitation:
Praktiserende læge:

 • Henvisning sendes via Medcom-standarden "sygehushenvisning"
 • Viborg Kommune kan ikke findes på listen over lokationsnumre for hospitaler, men kan - afhængig af hvilket EDB-system lægen bruger, som oftest findes under "kommuner", "andre" eller under "alle" - på samme måde, som var det et korrespondancebrev man sendte - altså samme lokationsnummer som til øvrig kommunikation med Viborg Kommune:
  Lokationsnummer: 5790000122271

Hospitalet:

 • Henvisning sendes via Medcom-standarden "sygehushenvisning
 • Viborg Kommune kan ikke findes på listen over lokationsnumre for hospitaler, men kan - afhængig af hvilket EDB-system lægen bruger, som oftest findes under "kommuner", "andre" eller under "alle" - på samme måde, som var det et korrespondancebrev man sendte - altså samme lokationsnummer som til øvrig kommunikation med Viborg Kommune:
  Lokationsnummer: 5790000122271

Ved tekniske problemer kontakt:
Claus Ehrenreich-Petersen
Tlf. 87 87 60 70
E-mail: cep@viborg.dk

Henvisningen skal indeholde følgende visitationsfraser:

 • Kort sygehistorie, herunder oplysninger om komplikationer og andre væsentlige diagnoser samt relevante sociale parametre.
 • Patientens telefonnummer.
 • Evt. kolesterolstatus (kolesterol, LDL, HDL og Triglycerider)

Yderligere oplysninger:
Telefonisk henvendelse mellem kl. 8-14 alle hverdage på tlf. 87 87 60 40

Kontaktpersoner:
Annalise Kjær Petersen, sygeplejerske:
E-mail: akp@viborg.dk
Tlf. 20 56 06 94

Anne Marie Rolskov, fysioterapeut:
E-mail: ar4@viborg.dk
Tlf. 20 56 06 81

Mette Tinghøj, fysioterapeut:
E-mail: metj@viborg.dk
Tlf. 50 83 01 81

Line Dongsgaard, klinisk diætist:
E-mail: Lido@viborg.dk
Tlf. 20 56 06 92

Praktisk: Tid og sted:
Rehabiliteringsteamet Viborg
Banegårdspladsen 10, st.
8800 Viborg

Borgeren kontaktes indenfor 2-5 hverdage efter modtagelse af henvisning, hvorefter der indkaldes til en indledende samtale i forbindelse med opstart på et sundhedskursusforløb.
Der er ikke faste tidspunkter for holdopstart. De starter løbende afhængig af kapacitet og antal henvisninger.

Rehabiliteringsteamets lokaler ligger centralt i forhold til offentlig transport, lige overfor rutebilsstationen på hjørnet af Banegårdspladsen og Toldbogade.
Hvis du kommer i bil, er der mulighed for parkering ved Viborg Svømmehal.

OBS. Patient skal selv sørge for transport.

Indhold:
Forløbet strækker sig samlet over 1 år, men selve kurset varer 8 uger.
Kurset foregår på tværs af diagnoser 2 x ugentligt. Den ene gang af 2½ times varighed med undervisning, erfaringsudveksling og træning. Den anden gang træning af 75 min.
Ligeledes er der mulighed for fortsættertræning op til 3 måneder efter 8-uger kurset er slut. Deltagelse vurderes af rehabiliteringsteamet.
Derudover er der opfølgning 2 gange fordelt over resten af året. Henholdsvis 6 og 12 mdr. efter hold opstart.
Der kan max. være 12 på et hold.
Der oprettes løbende nye hold på forskellige tidspunkter af dagen.

Undervisningen er deltagerorienteret og omhandler emner som:
Mestring, kost, motion og sygdomsforståelse. Undervisningen varetages af det tværfaglige rehabiliteringsteam bestående af fysioterapeuter, ergoterapeuter, klinisk diætist og sygeplejerske. Disse holdes fagligt opdaterede indenfor de kroniske sygdomme tilbudet er rettet imod.

Indhold i undervisningen:

 • Fokus på mestringsprocessen i forhold til livet med en kronisk sygdom 
 • Støtte til ændring af vaner
 • Ernæring
 • Motion
 • Hjælp til rygestop
 • Sygdomsforståelse
 • Inddragelse af pårørende

Yderligere oplysninger: Se vores folder Sundhedskursus - for dig med kronisk sygdom

Sidst opdateret: 01.10.2014