Henvisningskriterier KOL

Rehabilitering af patienter med let til moderat KOL.

Se region Midts forløbsprogram her

Formål: Tilbuddet er en del af forløbsprogrammet for KOL.

· At yde en forebyggende og sundhedsfremmende indsats, i forhold til at forbedre patientens livssituation og undgå forværring af den kroniske sygdom.
· At bevidstgøre patienten om egen sygdom og motivere til at fremme handlekompetencer, der understøtter sunde valg.
· At støtte patienten til at fastholde nye vaner med henblik på bedring af livskvaliteten.

Målgruppe:

Inklusionskriterier:
· Patient med diagnosticeret KOL med FEV1> eller = 50 % MRC-grad> eller = 3
· Mindst 18 år
· Bopæl i Viborg Kommune

OBS: at patient er motiveret for deltagelse i rehabiliteringsforløbet.

Eksklusionskriterier:
· Konkurrerende lidelser/sygdomme der umuliggør træning
· Kognitive vanskeligheder
· Manglende danskfærdigheder

Visitation:
Praktiserende læge:
· Henvisning sendes via Medcom-standarden "sygehushenvisning"
· Viborg Kommune kan ikke findes på listen over lokationsnumre for hospitaler, men kan - afhængig af hvilket EDB-system lægen bruger, som oftest findes under "kommuner", "andre" eller under "alle" - på samme måde, som var det et korrespondancebrev man sendte - altså samme lokationsnummer som til øvrig kommunikation med Viborg Kommune:
Lokationsnummer: 5790000122271

Hospitalet:
· Henvisning sendes via Medcom-standarden "sygehushenvisning
· Viborg Kommune kan ikke findes på listen over lokationsnumre for hospitaler, men kan - afhængig af hvilket EDB-system lægen bruger, som oftest findes under "kommuner", "andre" eller under "alle" - på samme måde, som var det et korrespondancebrev man sendte - altså samme lokationsnummer som til øvrig kommunikation med Viborg Kommune:
Lokationsnummer: 5790000122271

Ved tekniske problemer kontakt:
Claus Ehrenreich-Petersen
Tlf. 87 87 60 70
E-mail: cep@viborg.dk

Henvisningen skal indeholde følgende visitationsfraser:

  • Kort sygehistorie, herunder oplysninger om komplikationer og andre væsentlige diagnoser samt relevante sociale parametre.
  • Patientens telefonnummer.
  • Spirometri-resultater (max 2-3 år gamle).
  • Måling af lungerumfang ved maximal ekspiration. FEV1 i % af forventet og FEV1/FVC.
  • MRC-skala: Grad af åndenød relateret til aktivitet, bedømt ved MRC-skala.

Yderligere oplysninger:
Telefonisk henvendelse mellem kl. 8-14 alle hverdage på tlf. 87 87 60 40

Kontaktpersoner:
Annalise Kjær Petersen, sygeplejerske:
E-mail: akp@viborg.dk
Tlf. 20 56 06 94

Anne Marie Rolskov, fysioterapeut:
E-mail: ar4@viborg.dk
Tlf. 20 56 06 81

Mette Tinghøj, fysioterapeut:
E-mail: metj@viborg.dk
Tlf. 50 83 01 81

Line Dongsgaard, klinisk diætist:
E-mail: Lido@viborg.dk
Tlf. 20 56 06 92

 

Praktisk: Tid og sted:
Rehabiliteringsteamet Viborg
Banegårdspladsen 10, st.
8800 Viborg

Borgeren kontaktes indenfor 2-5 hverdage efter modtagelse af henvisning, hvorefter der indkaldes til en indledende samtale i forbindelse med opstart på et sundhedskursusforløb.
Der er ikke faste tidspunkter for holdopstart. De starter løbende afhængig af kapacitet og antal henvisninger.

Rehabiliteringsteamets lokaler ligger centralt i forhold til offentlig transport, lige overfor rutebilsstationen på hjørnet af Banegårdspladsen og Toldbogade.
Hvis du kommer i bil, er der mulighed for parkering ved Viborg Svømmehal.

OBS. Patient skal selv sørge for transport.

 

Indhold:
Forløbet strækker sig samlet over 1 år, men selve kurset varer 8 uger.
Kurset foregår på tværs af diagnoser 2 x ugentligt. Den ene gang af 2½ times varighed med undervisning, erfaringsudveksling og træning. Den anden gang træning af 75 min.
Ligeledes er der mulighed for fortsættertræning op til 3 måneder efter 8-uger kurset er slut. Deltagelse vurderes af rehabiliteringsteamet.
Derudover er der opfølgning 2 gange fordelt over resten af året. Henholdsvis 6 og 12 mdr. efter hold opstart.
Der kan max. være 12 på et hold.
Der oprettes løbende nye hold på forskellige tidspunkter af dagen.


Undervisningen er deltagerorienteret og omhandler emner som:
Mestring, kost, motion og sygdomsforståelse. Undervisningen varetages af det tværfaglige rehabiliteringsteam bestående af fysioterapeuter, ergoterapeuter, klinisk diætist og sygeplejerske. Disse holdes fagligt opdaterede indenfor de kroniske sygdomme tilbudet er rettet imod.

Indhold i undervisningen:
· Fokus på mestringsprocessen i forhold til livet med en kronisk sygdom
· Støtte til ændring af vaner
· Ernæring
· Motion
· Hjælp til rygestop
· Sygdomsforståelse
· Inddragelse af pårørende

Yderligere oplysninger: Se vores folder

Sundhedskursus - for dig med kronisk sygdom

Sidst opdateret: 25.09.2014