Lænderygsmerter

Et godt liv med lænderygsmerter

Hjælp og støtte til at leve et godt liv med lænderygsmerter

Indhold:

Et 9 ugers rehabiliteringsforløb med træning 2/ugen, hvor rygrelateret undervisning indgår 1/uge.

Målgruppe:

- Over 18 år og bosat i Viborg Kommune

- Vurderes af lægen at have et ukompliceret tilbagefald eller kroniske lænderygsmerter

- Har behov for støtte til at håndterer symptomer samt forandring i levevis som følge af lænderygsmerter

Eksklusionskriterier:

- Nerverodstryk med nyopstået kraftnedsættelse.

- Psyk. lidelse eller kognitive vanskeligheder der forhindrer holddeltagelse.

- Hvis rygproblematikken primært er i nakken eller i den øverste del af ryggen.

- Er i gang med udredningsforløb på rygamb. eller ved speciallæge.

- Manglende danskfærdigheder.

- Konkurrerende lidelser/sygdomme, der umuliggør træning.

Pris og transport:

Det er gratis at deltage i forløbet. Du skal selv kunne transporterer dig til sundhedscenteret og du står selv for udgiften hertil.

Henvisning:

Du kan henvises via din praktiserende læge, behandlende læge på sygehuset samt jobcenteret. Når vi har modtaget henvisningen, vil du få tilsendt et brev med indkaldelse til samtale via E-boks eller pr.brev.

Sted:

Undervisning og træning foregår hos Rehabiliteringsteamet, Sundhedscenter Viborg, Toldboden 1, st. 8800 Viborg.

 

Du er velkommen til at kontakte Rehabiliteringsteamet , hvis du gerne vil vide mere:

Mail: rehabteam119@viborg.dk

Tlf: 20 56 06 92/ 20 56 06 94

Hjemmeside: http://sundhedscenter.viborg.dk/

 

For yderligere information omkring henvisning til tilbuddet:

https://www.sundhed.dk/borger/guides/sundhedstilbud/

Vil du have mere viden om lænderygsmerter:

Link til Gigtforeningen

Sidst opdateret: 10.08.2017