KOL

Et sundt liv med KOL

Hjælp og støtte til at leve et godt liv med KOL

Indhold:

Et rehabiliteringsforløb bringer dig sammen med andre med KOL og fokuserer på forandring af vaner, sygdomsforståelse og betydningen af mad og fysisk aktivitet, herunder vejrtrækningsteknikker og afspænding.

Hvornår:

Forløbet indledes med en samtale med din tildelte kontaktperson. Sammen finder i ud af, hvorledes et forløb kan tilrettelægges for dig. Der er løbende optag på forløbet, men der kan forekomme ventetid i forhold til opstart.

Hvor længe:

Tilbuddet indeholder træning 2 gange ugentligt samt tilbud om undervisning 1 gang i måneden.

Pris og transport:

Det er gratis at deltage i forløbet. Du skal selv kunne transporterer dig til Sundhedscenteret og du står selv for udgiften hertil.

Henvisning:

Du kan henvises via din praktiserende læge, sygehuset samt via hjemmesygeplejen eller de trænende terapeuter i Viborg Kommune. Når vi har modtaget henvisningen, vil du få tilsendt et brev med indkaldelse til samtale via E-boks eller pr. brev.

Sted:

Undervisning og træning foregår hos Rehabiliteringsteamet, Sundhedscenter Viborg, Toldboden 1, st. 8800 Viborg

Du er velkommen til at kontakte Rehabiliteringsteamet, hvis du gerne vil vide mere:

Mail: rehabteam119@viborg.dk

Tlf: 87 87 60 40 

Hjemmeside: http://sundhedscenter.viborg.dk/

For yderligere information omkring henvisning til tilbuddet:

https://www.sundhed.dk/borger/guides/sundhedstilbud/

Vil du have mere viden om KOL:

Link til Lungeforeningen. 

 

Sidst opdateret: 10.08.2017