Omsorgstandpleje

Tand

Omsorgstandpleje er tandpleje i hjemmet

Omsorgstandpleje er: 

  1. Almen og individuel forebyggelse inklusive hjælp til mundhygiejne, herunder oplysning om samt instruktion i tandpleje til den enkelte patient og til relevant omsorgsperson.
  2. Undersøgelse af tand-, mund- og kæberegionens sundhedstilstand
  3. Behandling af symptomer, sygdomme og funktionsforstyrrelser i tand-, mund- og kæberegion, således at denne bevares i god funktionsdygtig stand under hensyntagen til den enkeltes samlede tilstand.

 Hvem kan modtage indsatsen?

  • Borgere, der kun vanskeligt kan benytte de almindelige tandplejetilbud på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap.
  • Borgere, der er sindslidende, udviklingshæmmede m.fl. der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud eller omsorgstandplejen, kan eventuelt tilbydes specialiseret tandplejetilbud ( Sundhedslovens § 133) Der henvises til Socialafdelingen.

Borgere, der kan benytte de almindelige tandplejetilbud, men som af sociale årsager eller andre grunde har fravalgt tandplejetilbuddet, er IKKE omfattet af omsorgstandpleje.

Borgere, der kan benytte de almindelige tandplejetilbud, men som på grund af ikke handicapvenlig afgangsforhold, ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud, er IKKE omfattet af omsorgstandpleje. Borger skal opfordres til at skifte til en tandlæge med handicapvenlige adgangsforhold.

Omsorgstandpleje ydes oftest i borgers eget hjem.

Hvordan kommer man med i ordningen?

Du skal rette henvendelse til Viborg Kommune
For borgere mellem 18 og 60: Socialafdelingen, Tlf: 3030 3428 
For borgere 60+: Visitation Sundhed og Omsorg Tlf: 8787 6100

Pris:
Undersøgelser og mindre behandlinger er gratis, men har borger behov for større behandlinger, må der forventes en egenbetaling. Egenbetalingen kan maximum udgøre 530,00 kr. årligt (2019). Prisen reguleres årligt.

Leverandør:
Viborg kommunale tandpleje.

Sidst opdateret: 06.02.2019