Hjerneskadekoordinator

Koordinator

At blive ramt af en senhjerneskade er svært både for den ramte og de pårørende. Det betyder ofte en ændret hverdag. I denne situation kan det være svært at overskue, hvor hjælpen findes.

Hjerneskadekoordinatoren tilbyder

 • Rådgivning og vejledning i forhold til ændrede livsvilkår
 • At lette overgangen mellem hospitalsophold og den videre indsats i kommunen
 • Orientering om hvilke tilbud der findes til borgere med senhjerneskade
 • Kontakt til relevante fagpersoner i de forskellige afdelinger
 • Hjælp til at formidle kontakt til arbejdsplads og fritidstilbud
 • Koordinering af rehabiliteringsforløb
 • At hjælpe til ved start af nye eller genoptagelse af tidligere fritidsaktiviteter
 • Samtaler med pårørende

Hvad er en hjerneskade

De hyppigste årsager til hjerneskader er blodprop og hjerneblødning (apopleksi) eller slag mod hovedet (traumatisk skade) f.eks. i forbindelse med trafikulykke, vold eller ved fald.

De hyppigste årsager til hjerneskader er blodprop og hjerneblødning (apopleksi) eller slag mod hovedet (traumatisk skade) f.eks. i forbindelse med trafikulykke, vold eller ved fald.

Følgerne kan være større eller mindre og kan ramme vidt forskellige funktioner i hjernen.
Følgerne af en hjerneskade kan være synlige så som lammelser og talebesvær.
Andre følger efter en hjerneskade kan være usynlige, Bl.a træthed, hukommelsesproblemer, nedsat koncentration, samt problemer med at planlægge og strukturere hverdagen.

Disse "usynlige" skader er ofte dem, der giver de største vanskeligheder i dagligdagen, ligesom de kan være medvirkende til, at det kan være svært at indgå og bevare kontakten i sociale sammenhænge.

Mange gange opdages de usynlige skader først senere i et sygdomsforløb, når man igen bliver udsat for nogle af de ting i hverdagen, man tidligere tog for givet at kunne udføre.

Henvendelse til:

Hjerneskadekoordinator Jytte Jakobsen

Mail: jyja@viborg.dk eller telefon 40 33 83 41

Se Cafétilbud til pårørende til personer med følger efter senhjerneskade i Viborg Kommune

 

Genstart

 • En hverdag efter hjerneskaden

  Følgerne af en hjerneskade griber ind i hele livet. Denne brochure fortæller, hvordan du får hjælp til at genstarte livet efter en erhvervet hjerneskade

Sidst opdateret: 23.09.2020