CKU - Center for kommunikation og undervisning

CKU tilbyder rådgivning, vejledning, afprøvning af hjælpemidler og undervisning til borgere i Skive og Viborg Kommuner med medfødt eller erhvervet handicap.

Tale
Målgruppe:
Personer med sprogligevanskeligheder, stemmevanskeligheder, stammen, udtalevanskeligheder

Høre
Målgruppe:
Alle borgere med hørevanskeligheder i Skive og Viborg Kommuner.

Syn
Målgruppe:
Børn og voksne med en varig nedsat synsfunktion, hvor synsevnen er under 6/18 = 0, 33 (normalsyn 1,0) og/eller et meget indsnævret synsfelt.
Børn og voksne med en hjernebetinget synsnedsættelse.
Pårørende samt fagpersoner i institutioner, på skoler osv.
Børn og voksne med medicinsk-optisk definerede, varige øjenlidelser. (Brugere, som oftest ikke er synshandicappede, men som har behov for specialfremstillede tilskudsberettigede optiske synshjælpemidler.)
Børn og voksne med behov for øjenprotese

Erhververet hjerneskade
Målgruppe:
Voksne, som har kognitive vanskeligheder efter en erhvervet hjerneskade. Omfanget af skaden kan være let, moderat eller svær.

Kommunikation og It-hjælpemidler
Målgruppe:
Handicappede med funktionsnedsættelser, der i større eller mindre grad besværliggør den daglige kommunikation.

CKU i Viborg
Rosenstræde 6
8800 Viborg
Tlf.: 99 15 76 00

Sidst opdateret: 07.06.2016