Tilsyn på frit valgsområdet

Servicelovens § 151 c påpeger kommunalbestyrelsernes pligt til at udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik for tilbud, som er omfattet af reglerne om frit valg, herunder personlig og praktisk hjælp samt madservice til borgere i eget hjem.

I Viborg Kommune varetages tilsynsforpligtelsen i et samarbejde mellem Visitation Sundhed & Omsorg og Tilsynsenheden i Social, Sundhed & Omsorg.

Tilsynsforpligtelsen er overordnet opdelt i en opfølgningsforpligtelse, herunder det specifikke og personrettede tilsyn, der varetages af Visitation Sundhed & Omsorg samt et overordnet og generelt tilsyn, der varetages af Tilsynsenheden i Social, Sundhed & Omsorg.

 

Læs tilsynspolitikken - § 83 her

Sidst opdateret: 03.03.2018